ဘဝဆုံးဖြတ်ဆက်များနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ


ဘဝ၏ အဓိပါယ်ဟူသည် အဘယ်နည်း။?

ကျွနု်ပ်၏ ဘဝတွင် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ကျွနု်ပ်မည်သို့ သိရှိနိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ပြောထားသနည်း?

ခရစ်ယာန်များအကြွေးမှီတင်ခြင်းအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်ကဲ့သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။ ခရစ် ယာန်တစ်ယောက်က ငွေချေးငှားသင့်သလား။?

ခရစ်ယာန်များသည် ဆေးဆရာဝန်များထံ သွားသင့်သလား။?

ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်သလား။ ကျမ်းမာရေးအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်ကဲ့သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။?

တရားစွဲဆိုခြင်းအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။?

ခရစ်ယာန်များ စစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း?

ဘဝရည်မှန်းချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ ဖော်ပြထားသနည်း။?


ဘဝဆုံးဖြတ်ဆက်များနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ