settings icon
share icon

Библийн талаарх асуултууд

Чуулган гэж юу вэ?

Чуулганы зорилго нь юу вэ?

Христитгэлт баптисмын юу нь чухал вэ?

Эзэний зоог / Хайрын зоогын ач холбогдол нь юу вэ?

Библи аравны нэгийн талаар юу гэж хэлдэг вэ?

Яагаад чуулганд хамрагдах нь чухал вэ?

Яагаад Христитгэгчид Амралтын өдрийг сахих хэрэгтэй вэ? Бямба, Нямын аль нь Амралтын өдөр вэ?

Яагаад би зохион байгуулалттай шашинд итгэх хэрэгтэй гэж?

Эмэгтэй номлогчид, пасторууд байх уу? Үйлчлэлд байх эмэгтэйчүүдийн тухай Библи юу гэж хэлсэн бэ?

Библийн дагуух тусгаарлал гэж юу вэ?

Библи чуулганы дасгалжуулалтын талаар юу гэж хэлдэг вэ?

Библи чуулганы өсөлтийн талаар юу гэж хэлдэг вэ?

Чуулганы засаглалын хэлбэрийн талаар Библи юу хэлдэг вэ?

Яагаад ийм олон Христэч урсгал чиглэлүүд байдаг байна?

Яагаад янз бүрийн Христэч тайллууд олон байдаг вэ?

Яагаад ийм олон эвангелийн Христэч удирдагч нар ичгүүрт явдалтай холбогдоод байна вэ?

Христитгэлийн түүх бий юу?

1Тимот 3:2-р ишлэлд буй "нэг эхнэрийн нөхөр" гэх хэлц нь юу гэсэн утгатай вэ? Салсан хүн пастор, ахлагч эсвэл үйлчлэгч хийж болох уу?

Баптисмын зөв хэлбэр нь юу вэ?

Бурхан Христитгэгчдийг шаббат сахил буюу амралтын өдөр таслахгүй байхыг шаарддаг уу?

Даяар чуулган болон нутгийн чуулганы ялгаа нь юу вэ?

Бие даасан Баптист гэж хэн бэ, тэд юунд итгэдэг вэ?Монгол хэл дээрх сайт руу буцах

Библийн хариулагдсан асуултууд
Энэ хуудсыг хуваалцах: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries