Тэнгэрэлчүүд ба чөтгөрүүдийн талаарх асуултууд


Библи тэнгэр элчүүдийн тухай юу хэлдэг вэ?

Библи чөтгөрүүдийн тухай юу гэдэг вэ?

Сатан гэж хэн бэ?

Чөтгөрт эзэмдүүлэлтийн талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Христэд итгэгч диаволд эзэмдүүлэх үү?

Эхлэл 6:1-4д гарч буй Бурханы хөвгүүд, хүний охид гэж хэн бэ?

Бурхан яагаад Сатан болон чөтгөрүүдэд нүгэл үйлдэхийг зөвшөөрдөг байна?

ЭЗЭНий тэнгэрэлч гэж хэн бэ?

Тэнгэрэлчүүд эрэгтэй эсвэл эмэгтэй юу?

Тэргүүн тэнгэрэлч гэж хэн бэ?

Бид үхсэнийхээ дараа тэнгэрэлч болж хувирдаг уу?

Херубууд гэж юу вэ? Херубууд тэнгэрэлчүүд үү?

Өнөөдөр Христэч хүн чөтгөр зайлуулах ёслол үйлдэж чадах уу?

Чөтгөрүүд унасан тэнгэрэлчүүд үү?

Бид асран хамгаалагч тэнгэрэлчүүдтэй юу?

Нефилим гэж хэн байсан бэ?

Сатан хэрхэн, яагаад, хэзээ тэнгэрээс унасан бэ?

Серафууд гэж юу вэ? Серафууд тэнгэрэлчүүд үү?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Библийн хариулагдсан асуултууд

Хэрхэн ...

Бурхантай үүрд мөнхөд амьдрахБурханаас уучлалыг хүлээн ав