settings icon
share icon
Kesyon

Kijan mwen ka konnen si mwen damou?

Repons


Lanmou se yon emosyon trè pwisan. Li motive anpil nan lavi nou. Nou fè anpil desizyon enpòtan ki baze sou emosyon sa a, e menm marye paske nou santi ke nou "damou." Sa a ka rezon ki fè apeprè mwatye nan tout premye maryaj fini nan divòs. Bib la anseye nou ke vrè lanmou se pa yon emosyon ki ka vini oswa ale, men se yon desizyon. Nou pa jis renmen moun ki renmen nou; nou ta dwe menm renmen moun ki rayi nou, menm jan Kris la renmen ke li pat ta dwe ka renmen (Lik 6:35). "Moun ki gen renmen nan kè li gen pasyans, li gen bon kè, li p'ap anvye sò lòt moun. Li p'ap fè grandizè, li p'ap gonfle ak lògèy. Moun ki gen renmen nan kè li p'ap fè anyen ki pou fè moun wont, li p'ap chache avantaj pa l', li p'ap fè kòlè, li p'ap kenbe moun nan kè. Moun ki gen renmen nan kè li p'ap pran plezi l' nan sa ki mal, li pran plezi l' nan sa ki vre. Moun ki gen renmen nan kè li sipòte tout bagay: nan nenpòt ki sitiyasyon, li toujou gen konfyans nan Bondye, li p'ap janm pèdi espwa, l'ap toujou moutre jan li gen pasyans" (1 Korentyen 13: 4-7).

Li kapab trè fasil pou "tonbe damou" ak yon moun, men gen kèk kesyon pou mande anvan’w deside si sa nou santi a se lanmou vre. Premyèman, èske moun sa a se yon Kretyen, sa vle di li te bay lavi l 'bay Kris la? Èske li kwè Kris la sèlman pou delivrans li? Epitou, si w’ap konsidere bay kè ou ak emosyon nan yon sèl moun, ou ta dwe mande tèt ou si ou vle mete moun sa a pi wo pase tout lòt moun epi mete relasyon ou dezyèm sèlman apre Bondye. Bib la di nou ke lè de moun marye, yo vin yon sèl kò (Jenèz 2:24; Matye 19: 5).

Yon lòt bagay yo konsidere se si wi ou non moun ou renmen an se yon bon kandida pou fè yon konpayon. Èske li deja mete Bondye an premye ak pi wo nan lavi li? Eske li kapab bay tan li ak enèji li pou li bati relasyon an nan yon maryaj ki pral dire pou lavi? Pa gen okenn mezi pou detèmine si nou vrèman damou ak yon moun, men li enpòtan pou’n dekouvri si n’ap swiv emosyon nou yo oswa suiv volonte Bondye pou lavi nou. Vrè lanmou se yon desizyon, pa sèlman yon emosyon. Vrè lanmou biblik la se renmen yon moun tout tan gen tan, pa sèlman lè ou santi ou "damou."

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kijan mwen ka konnen si mwen damou?
© Copyright Got Questions Ministries