settings icon
share icon
Kesyon

Èske li mal pou yon koup viv ansanm anvan maryaj?

Repons


Repons kesyon sa a depann sou kisa sa vle di pa "k’ap viv ansanm." Si li vle di gen relasyon seksyèl, li definitivman se yon bagay mal. Bib la kondane sèks avan maryaj, ansanm ak tout lòt fòm imoralite seksyèl (Travay 15:20, Women 1:29; 1 Korentyen 5: 1; 6:13, 18; 7: 2; 10: 8; 2 Korentyen 12 : 21; Galat 5:19; Efezyen 5: 3; Kolosyen 3: 5; 1 Tesalonisyen 4: 3; Jid 7). Bib la ankouraje abstinans konplè andeyò (ak anvan) maryaj. Sèks avan maryaj se yon move bagay tankou adiltè ak lòt fòm imoralite seksyèl, paske yo tout enplike fè sèks ak yon moun ou pa marye ak li.

Si "viv ansanm" vle di moun k’ap viv nan menm kay la, se petèt yon diferan pwoblèm. Finalman, pa gen anyen ki mal ak yon gason ak yon fi k’ap viv nan menm kay la—si pa gen anyen imoral pran plas. Sepandan, pwoblèm nan rive nan ke gen toujou aparans nan imoralite (1 Tesalonisyen 5:22; Efezyen 5: 3), e li ta kapab yon tantasyon fòmidab pou imoralite. Bib la di nou pou nou chape imoralite, pa ekspoze tèt nou nan tantasyon tout tan pou imoralite (1 Korentyen 6:18). Lè sa a, gen pwoblèm nan aparisyon. Yon koup k’ap viv ansanm sipoze dòmi ansanm—sa se jis nati bagay yo. Menm si viv nan menm kay la se pa peche pou tèt pa li, men gen aparans peche a. Bib la di nou pou nou evite aparans sa ki mal (1 Tesalonisyen 5:22; Efezyen 5: 3), pou nou kouri pou imoralite, epi pou nou pa lakòz pèsonn tonbe nan peche oswa pou nou ta deranje. Kòm yon rezilta, li pa onore Bondye pou yon gason ak yon fi viv ansanm andeyò de maryaj.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske li mal pou yon koup viv ansanm anvan maryaj?
© Copyright Got Questions Ministries