settings icon
share icon
Kesyon

Kisa paran Kretyen yo dwe fè si yo gen yon pitit gason (oswa pitit fi) prodig?

Repons


Gen enpotans nan istwa pitit gason prodig la (Lik 15: 11-32) plizyè prensip ke paran yo ka itilize pou reyaji nan ak fè fas ak timoun ki mache kontrè ak wout ke paran yo te leve yo. Paran yo bezwen sonje ke yon fwa pitit yo te rive adilt, yo pa anba otorite paran yo.

Nan istwa pitit gason prodig la, ti gason an pi piti a te pran pòsyon tè li a, li ale nan yon peyi byen lwen epi gaspiye li. Nan ka yon timoun ki pa yon kwayan ki fèt de nouvo, sa a se jis fè yon bagay ki rive natirèlman. Nan ka yon timoun ki nan yon sèl fwa ki te fè yon pwofesyon klè nan lafwa nan Kris la, nou rele timoun sa a yon "prodigal." Siyifikasyon mo sa a se "yon moun ki te gaspiye resous li yo," yon bon deskripsyon nan yon timoun ki kite lakay li epi gaspiye eritaj espirityèl paran li te envesti nan li. Tout ane sa yo pou nouri, ansèyman, renmen, ak swen yo bliye tankou timoun sa a rebèl kont Bondye. Pou tout rebelyon kont Bondye an premye, epi li manifeste nan yon rebelyon kont paran yo ak otorite yo.

Remake papa a nan parabòl la pa mande pitit li a pou li te rete. Li pa swiv apre pitit li a pou eseye pwoteje l. Olye de sa, paran sa a rete fidèlman nan kay la ak lapriyè, ak lè timoun sa a "vini nan sans li" ak vire toutotou ak chèf tounen, paran an ap tann epi l’ap gade ak kouri aliyen timoun sa a menm lè li te ale "yon peyi lwen."

Lè pitit gason nou yo ak pitit fi yo chwazi ale pou pwòp tèt yo-asepte, si yo gen laj legal pou yo fè sa - epi fè chwa ke nou konnen ki pral pote konsekans difisil, paran yo dwe kite yo ale ak pèmèt yo kite. Paran an pa swiv apre yo, paran an pa entèfere ak konsekans ki pral vini an. Olye de sa, paran an rete la kay la, rete fidèlman lapriyè epi l’ap rete tann pou siy yo nan tounen vin jwenn Bondye ak yon chanjman nan direksyon yo. Jiska sa rive, paran yo kenbe pwòp konsèy yo, pa sipòte rebelyon an, epi pa anpeche yo (1 Pyè 4:15).

Yon fwa timoun yo gen yon laj adilt legal, yo sijè sèlman ak otorite Bondye ak otorite delege nan gouvènman an (Women 13: 1-7). Kòm paran yo, nou ka sipòte timoun prodig nou yo avèk lanmou ak lapriyè epi pare pou vini ansanm ak yon fwa yo te fè deplase yo nan direksyon Bondye. Bondye souvan sèvi ak mizè endepandan pou pote nou nan bon konprann, e li se jiska chak moun yo reponn kòrèkteman. Kòm paran yo, nou pa ka sove pitit nou yo, sèlman Bondye ki ka fè sa. Jouk tan sa a vini, nou dwe gade, priye, epi kite pwoblèm lan nan men Bondye. Sa a ka yon pwosesis ki fè mal, men lè’w fè li biblikman, li pral pote lapè nan tèt ou ak kè. Nou pa ka jije pitit nou yo, se sèlman Bondye kapab. Nan sa a gen yon gwo konfò: "Èske pa Jij la nan tout latè a fè sa ki dwat?" (Jenèz 18: 25b).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa paran Kretyen yo dwe fè si yo gen yon pitit gason (oswa pitit fi) prodig?
© Copyright Got Questions Ministries