settings icon
share icon
שאלה

?כיצד ריבונותו של אלוהים ובחירתם החופשית של בני האדם משתלבים יחד בישועה

תשובה


אנחנו לא מסוגלים להבין במלוא מובן המילה את היחס בין ריבונותו של אלוהים לרצונו החופשי של האדם. רק אלוהים באמת יודע איך משתלבים יחדיו שני הדברים הללו.

הכתובים מבהירים שאלוהים יודע מראש מי יוושע (אל הרומים ח' 29; הראשונה לפטרוס א' 2). באגרת אל האפסים א' 4 נאמר בברור שאלוהים בחר בנו "בטרם היווסד תבל”. שוב ושוב הכתובים מתארים את המאמינים "כנבחרים" (אל הרומים ח' 33; י"א 5; אל האפסים א' 11; אל הקולוסים ג' 12; הראשונה אל התסלוניקים א' 4; הראשונה לפטרוס א' 2; ב' 9; מתי כ"ד 22, 31; מרקוס י"ג 20, 27; אל הרומים י"א 7; הראשונה לטימותיאוס ה' 21; השנייה לטימותיאוס ב' 10; טיטוס א' 1; הראשונה לפטרוס א' 1). הכתובים עומדים באופן שאינו משתמע לשתי פנים על כך שהמאמינים נועדו להיבחר מראש (אל הרומים ח' 30-29; אל האפסים א' 5, 11) ואכן נבחרו (אל הרומים ט' 11; י"א 28; השנייה לפטרוס א' 10).

עם זאת, הכתובים טוענים גם שניתנה לנו בחירה חופשית - כל מה שעלינו לעשות הוא להאמין בישוע המשיח ואז ניוושע (יוחנן ג'16; אל הרומים י' 10-9). אלוהים יודע מי יוושע, אלוהים בוחר את מי שיוושע, ואנחנו צריכים לבחור בישוע על מנת להיוושע. מוחנו האנושי כמעט ואינו מסוגל לקלוט איך שלוש עובדות אלה משתלבות יחדיו (אל הרומים י"א 36-33). האחריות שמוטלת עלינו היא להפיץ את הבשורה בכל העולם (מתי י"ח 20-18; מעשי השליחים א' 8). אנחנו צריכים לעזוב את כל המושגים התאולוגיים כמו "ידיעה מראש", "בחירה", ו"גורל", לשחרר אותם לידי אלוהים ופשוט לנהוג בצייתנות ולהכריז את הבשורה.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

איך פועלים ריבונותו של אלוהים ובחירתם החופשית של בני האדם בד בבד בכל הקשור לישועה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries