settings icon
share icon
שאלה

?פעם נושע, תמיד נושע

תשובה


כשאדם נושע, הוא נושע לתמיד? כשאנשים מכירים בישוע כמושיעם האישי, הם נכנסים למערכת יחסים עם אלוהים שמבטיחה שישועתם מוגנת לנצח. מספר פסוקים בכתובים עומדים על כך:

א) באגרת אל הרומים ח' 30 נאמר, "ואת אלה שיעד, להם גם קרא; ואת הקרואים גם הצדיק; ואת המוצדקים אף פאר בכבודו". לפי פסוק זה מרגע שאלוהים בחר בנו, הרי זה כאילו אנחנו כבר מתפארים בנוכחותו בשמים. אין שום דבר שיכול למנוע מהמאמין המשיחי מלבטוח בעובדה כי יבוא יום והוא יתפאר בכבוד עם אלוהים מאחר שאלוהים כבר יעד זאת מקדם. כשאדם מוצדק, הישועה שלו מובטחת – הוא מוגן כאילו כבר התפאר בכבוד בשמים.

ב) שאול השליח שואל שתי שאלות חשובות באגרת אל הרומים ח' 34-33: "מי יטען נגד בחירי אלוהים? הרי אלוהים הוא המצדיק! מי המרשיע? האם המשיח ישוע אשר מת, ולא זו בלבד כי אם קם לתחייה, והוא נמצא לימין אלוהים ומפגיע בעדנו? מי יכול לקטרג על אלה שנבחרו ע"י אלוהים? אף אחד שכן ישוע המשיח הוא הסנגור. מי יאשים אותנו? אף אחד, כי ישוע, האחד שמת עבורנו, הוא זה שהואשם. המושיע שלנו הוא הסנגור והשופט גם יחד.

ג) משיחיים נולדים מחדש (מתחדשים) כשהם מאמינים בישוע (יוחנן ג' 3; טיטוס ג' 5). כדי שמאמין יוכל לאבד את ישועתו הוא צריך להיות "לא-מחודש". אי אפשר למצוא בכתובים הוכחה כלשהי לכך שהלידה החדשה של המאמין המשיחי יכולה להתבטל.

ד) רוח הקודש שוכן בכל המאמינים (יוחנן י"ד 17; אל הרומים ח' 9) ומשייך את כל המאמינים לגוף המשיח (הראשונה אל הקורינתים י"ב 13). בכדי שמאמין יהיה "לא-נושע", השכינה צריכה להילקח ממנו ועליו להתנתק מגוף המשיח.

ה) בבשורת יוחנן ג' 15 נאמר כי למאמין בישוע יהיו "חיי עולם". אם אתה מאמין בישוע היום ויש לך חיי נצח, אבל יש סיכוי שתאבד אותם מחר, הרי שזה לא משהו שיכול להיות אי פעם "נצחי". לפיכך אם אדם יכול לאבד את ישועתו, הרי שההבטחה לחיי נצח כפי שהיא מופיעה בכתובים היא שקרית.

ו) לסיום, אני חושב שכתבי הקודש אומרים את זה בצורה הטובה ביותר: "ואני בטוח כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא דברים שבהווה ולא דברים שעתידים לבוא, לא כוחות, לא גבהים ולא מעמקים ולא שום יצור אחר לא יוכלו להפרידנו מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע אדוננו" (אל הרומים ח' 39-38). זכור, אותו אלוהים שהושיע אותך הוא אותו האלוהים שגם ישמור אותך. כשאנחנו נושעים הישועה שלנו היא לנצח. הישועה שלנו בטוחה ומובטחת לעולמי עולמים!

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

?פעם נושע, תמיד נושע
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries