settings icon
share icon
שאלה

מה קורה לאנשים שמעולם לא ניתנה להם הזדמנות לשמוע על ישוע?

תשובה


על כל אדם לתת דין וחשבון לפני אלוהים בין אם "שמע עליו", או אם לאו. כתבי הקודש אומרים שאלוהים גילה עצמו דרך הטבע (אל הרומים א' 20) וליבותיהם של אנשים (קוהלת ג' 11). הבעיה היא שבני האדם חוטאים, דוחים את המידע על אלוהים ומורדים נגדו (אל הרומים א' 23-21). אילולא חסדו של אלוהים, הוא היה מוסר את כולנו לתשוקות של ליבנו החוטא, ומניח לנו לגלות עד כמה חסרי תועלת ואומללים אנחנו כשהוא אינו חלק מהחיים שלנו. וזה בדיוק מה שהוא עושה לאלה שדוחים אותו (אל הרומים א' 32-24).

למעשה, השאלה היא לא מה קורה עם אנשים שלא שמעו מעודם על אלוהים. הבעיה האמיתית נובעת מכך שהם דחו את מה שהם שמעו אודותיו ואת מה שהם ראו בטבע. בספר דברים ד' 29 נכתב, “ובקשתם משם את ה' אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך”. פסוק זה מעיד על עיקרון חשוב: כל מי שבאמת ובתמים דורש את אלוהים ימצא אותו. אם אדם באמת משתוקק לדעת את אלוהים, אלוהים יגלה לו את עצמו.

הבעיה היא ש“אין משכיל, אין דורש את אלוהים" (אל הרומים ג' 11). בני האדם דחו את ידיעת אלוהים שהטבע ואף ליבותיהם שלהם מעידים על קיומו, ובמקום זאת החליטו לעבוד את "האלילים" שהם עצמם יצרו. זה מגוחך לדון בשאלה אם זה הוגן שאלוהים ישלח לגהינום מישהו שמעולם לא ניתנה לו הזדמנות לשמוע את בשורת המשיח. בני האדם אחראים בפני אלוהים על מה שהוא כבר גילה להם. כתבי הקודש עומדים על כך שבני אדם דוחים את הידע, ולכן אלוהים הצדיק והישר שופט אותם לגהינום.

במקום לדון על גורלם של אלה שמעולם לא שמעו את הבשורה, אנחנו, כמאמינים, צריכים לעשות ככל יכולתנו בכדי להבטיח שהם ישמעו אותה. אנחנו נקראים להפיץ את הבשורה לכל האומות (מתי כ"ח 20-19; מעשי השליחים א' 8). העובדה שאנחנו מכירים אנשים שדוחים את הידע שאלוהים גילה להם דרך הטבע צריכה לעורר בנו מוטיבציה להכריז את החדשות הטובות של הישועה דרך ישוע המשיח. קבלת הבשורה על חסדו של אלוהים דרך ישוע המשיח היא הדרך היחידה באמצעותה יכולים בני האדם להיוושע מחטאיהם ולהינצל מנצח שבו יהיו מופרדים מאלוהים בגהינום.

אם אנחנו מניחים שאלה שמעולם לא שמעו את הבשורה יזכו לרחמי אלוהים, ניצבת בפנינו בעיה חמורה. אם אנשים שמעולם לא שמעו את הבשורה נושעים, אזי מחובתנו להבטיח שאף אחד לעולם לא ישמע את הבשורה. הדבר הנורא ביותר שנוכל לעשות הוא לבשר את הבשורה למישהו שידחה אותה. אם זה יקרה, האדם הזה יואשם. אנשים שלא שמעו את הבשורה חייבים גם הם לעמוד למשפט אלוהים, אחרת לא תהיה לנו שום מוטיבציה לבשר את הבשורה. מדוע שנסתכן בכך שאנשים ידחו את הבשורה וימיטו אשמה ועוון על עצמם – אם יש סיכוי כלשהו שהם יכלו להיוושע פשוט מכיוון שהם מעולם לא שמעו את הבשורה?

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה קורה לאנשים שמעולם לא ניתנה להם הזדמנות לשמוע על ישוע?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries