settings icon
share icon
שאלה

?כיצד אוכל להתמלא ברוח הקודש

תשובה


פסוק המפתח שדן בנושא נמצא ביוחנן י"ד 18-16, שם ישוע הבטיח שרוח הקודש תשכון בקרב המאמינים לעולם. חשוב להבדיל בין שכינת רוח הקודש לבין התמלאות ברוח הקודש. שכינת רוח הקודש היא לא דבר שמיועד רק למאמינים נבחרים, אלה עבור כל המאמינים באשר הם. מספר פסוקים תומכים בטענה זו. ראשית, רוח הקודש היא מתנה שמוענקת לכל המאמינים בישוע, ללא יוצא מן הכלל, ופרט לאמונה בישוע המשיח לא הותנו תנאים כלשהם לקבלת מתנה זו (יוחנן ז' 39-37). שנית, באגרת אל הגלטים ג' 2 מודגשת העובדה שרוח הקודש ניתנת למאמין ברגע הישועה. אותו פסוק מדגיש גם את האמת שחתימת ושכינת רוח הקודש מוענקות גם הן למאמין בישוע ברגע שנושע. שלישית, רוח הקודש שוכנת במאמינים דרך קבע. רוח הקודש ניתנה למאמינים כמקדמה, או כאישור לעתיד של תהילה בישוע (השנייה אל הקורינתים א' 22; אל האפסים ד' 30).

להבדיל מכך, באגרת אל האפסים ה' 18 אנחנו מוצאים את ההתמלאות ברוח הקודש. אנחנו נקראים להיכנע לרוח הקודש כך שתוכל לשלוט בנו בשלמות, ולמלא אותנו. באגרת אל הרומים ח' 9 ובאגרת אל האפסים א' 14-13 אנחנו קוראים שרוח הקודש שוכנת בכל מאמין, אבל בהחלט אפשר גם להעציב את הרוח (אל האפסים ד' 30), ופעילותה בקרבנו יכולה לדעוך (הראשונה אל התסלוניקים ה' 19). כשאנחנו מניחים לזה לקרות אנחנו זה מונע מאיתנו מלהתנסות במלוא פעילותה של רוח הקודש ובפועלה בתוכנו ודרכנו. כשאדם מלא ברוח הקודש זאת אומרת שלרוח הקודש יש את החופש למלא כל חלק בחיינו, להדריך אותנו ולשלוט בנו. כוח רוח הקודש אז בא לידי ביטוי בחיינו כך שכל דבר שנעשה מניב פרי לאלוהים. ההתמלאות ברוח הקודש אינה מוגבלת רק למעשים חיצוניים; רוח הקודש פועלת גם במחשבותינו הפרטיות ביותר, במוטיבציה שלנו ובפעולתנו. בתהילים י"ט 15 נאמר, “יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה', צורי וגואלי”.

החטא מונע מאיתנו מלהיות מלאים ברוח הקודש, אך צייתנות לאלוהים היא הדרך בה נוכל להחזיק ברוח הקודש. באגרת אל האפסים ה' 18 אנחנו מצווים להתמלא ברוח הקודש; אך לא תפילה היא שמובילה להתמלאות הזו. רק דרך ציות למצוות אלוהים רוח הקודש יכולה לפעול בחופשיות בקרבנו ודרכנו. אנחנו יצורים חוטאים, וכפועל יוצא מכך, כמעט ולא ייתכן שנהיה מלאים ברוח הקודש כל הזמן. לכן עלינו לטפל בחטא בחיינו באופן מיידי, ולחדש את התחייבותנו להתמלא ברוח הקודש ולהניח לה להנחות ולכוון את חיינו.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

איך אוכל להתמלא ברוח הקודש?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries