settings icon
share icon
שאלה

?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח

תשובה


"ומן הבן" היא פסוקית שנוספה על ידי הכנסייה הקתולית, החל במאה השביעית, להצהרת האמונה הניקיאו-קונסטנטינופולית. היא מתייחסת לכך שרוח הקודש כחלק מהשילוש הקדוש מקורה הן מן האל האב והן מן האל הבן. המילים "ומן הבן" אינן מופיעות בנוסח המקורי, בו כתוב "מן האב" בלבד. הדיון בנושא בו עסקינן היה, ועודנו, בגדר שאלה שנתונה במחלוקת בקרב גוף המשיח. השאלה הנשאלת היא "מה מקורו של רוח הקודש, מן האב, או מן האב והבן יחדיו"? הביטוי "ומן הבן" נוסף להכרזת האמונה שנתקבעה בועידת ניקאה, במטרה להעיד על כך שרוח הקודש מקורו באב "ובבן" גם יחד. הויכוח בשאלה היה כה עמוק שבסופו של דבר הוא הוביל לקרע שגרם להפרדת הכנסייה הקתולית מהנצרות האורתודוקסית בשנת 1054 לספירה. שני הזרמים עדיין שנויים במחלוקת באשר לשאלה האמורה.

ביוחנן י"ד 26 אנחנו קוראים, "אבל המנחם, רוח הקדש שהאב ישלח לכם בשמי..." ובפרק ט"ו 26 נאמר, "בבוא המנחם אשר אשלח לכם מאת האב — רוח האמת היוצאת מאת האב — הוא יעיד עלי". דברים דומים אנחנו מוצאים גם ביוחנן י"ד 16 ובאגרת אל הפיליפים א' 19. לפי הנאמר בפסוקים שהובאו לעיל, נראה שרוח הקודש נשלח הן בידי האב והן בידי הבן. הכתובים מלמדים בברור שרוח הקודש הוא אלוהים (מעשי השליחים ה' 4-3). אלה שמתנגדים להופעת המונח "מן הבן" עושים זאת מתוך אמונה שאם רוח הקודש נשלח בידי האב והבן הרי שזה הופך אותו "משני" לאב ולבן. אלה שמקבלים את הכללת המונח מאמינים ששליחתו של רוח הקודש בידי האב והבן גם יחד לא משפיעה על עצם היותו של רוח הקודש שווה במלוא מובן המילה לאלוהים האב ולאלוהים הבן.

המחלוקת שנסובה סביב השאלה האמורה כרוכה בהיבט של ישותו של אלוהים שסביר להניח שלעולם לא נוכל להבין במלואו. ביסודו של דבר אנחנו, בני האדם בעלי יכולת תפיסה מוגבלת, איננו מסוגלים להבין במלוא המובן את אלוהים, שהוא ישות אין-סופית, ללא גבולות זמן ומרחב. רוח הקודש הוא אלוהים, והוא נשלח בידי אלוהים כ"מחליף" של ישוע עלי אדמות. השאלה אם רוח הקודש נשלח בידי האב, או בידי האב והבן, היא ככל הנראה לא שאלה שנוכל לענות עליה באופן חד משמעי, אבל היא גם לא שאלה שחייבת לקבל מענה. נדמה שהשאלה האמורה נועדה להישאר בגדר מחלוקת בלתי פתירה.

English


חזור לעמוד הבית בעברית

מהי מהות הפסוקית "ומן הבן"?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries