settings icon
share icon
שאלה

?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח

תשובה


באגרת אל הגלטים ה' 23-22 אנחנו קוראים: "פרי הרוח הוא אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענווה, [ו]ריסון עצמי". פרי הרוח הוא התוצאה של נוכחותו של רוח הקודש בחייו של המאמין המשיחי. הכתובים מבהירים שכל מי ששם את מבטחו בישוע ומאמין בו, מקבל בו ברגע ישועתו את רוח הקודש (רומים ח' 9; הראשונה לקורינתים י"ב 13; אפסים א' 14-13). אחת המטרות העיקריות של ביאת רוח הקודש לחייו של המאמין המשיחי היא במטרה לשנות את אותם חיים. התפקיד של רוח הקודש הוא להפוך אותנו דומים יותר ויותר לצלם דמותו של ישוע המשיח, להפוך אותנו להיות יותר כמוהו.

מהאגרת אל הגלטים ה' 21-19 אנחנו למדים שפרי הרוח עומד בניגוד ישיר למעשי הטבע החוטא של האדם, כנאמר: "מעשי הבשר גלויים ואלה הם: ניאוף וזנות, טומאה, זימה, עבודת אלילים, כישוף, שנאה, מדון, צרות עין, כעס, מריבה, מחלוקות, כיתות, קנאה, שכרות, הוללות וכדומה. אומר אני לכם מראש מה שכבר אמרתי: עושי מעשים כאלה לא יירשו את מלכות האלוהים". הקטע שלעיל מתאר את כל בני האדם, במידה כזו או אחרת, כשאינם מכירים את ישוע ולפיכך אינם נתונים תחת השפעת רוח הקודש. הטבע החוטא שלנו מפיק פרות מסויימים שמשקפים את טבענו, ורוח הקודש, לעומת זאת, מפיק פרות שמשקפים את טבעו.

החיים המשיחיים הם מאבק של הבשר מלא החטא נגד הטבע החדש שניתן לנו מאת ישוע (השנייה לקורינתים ה' 17). כבני אדם חוטאים, אנחנו עדיין כלואים בגוף שמתאווה לדברים מלאי חטא (רומים ז' 25-14). כמשיחיים, יש לנו את רוח הקודש שמפיק את פרותיו בקרבנו ויש לנו את כוח רוח המשיח שמאפשר לנו לכבוש את מעשי הטבע החוטא שלנו (השנייה לקורינתים ה' 17; פיליפים ד' 13). מאמין משיחי לא מסוגל להפגין את נוכחות פרות הרוח בקרבו כל יום, כל היום. עם זאת, אחת המטרות של החיים המשיחיים היא לאפשר לרוח הקודש להפיק יותר ויותר מפרותיו בחיינו באופן הולך ומתעצם – וטיפוח היכולת להניח לרוח הקודש לכבוש את תאוותינו מלאות החטא. פרי הרוח הוא מה שאלוהים משתוקק לראות בא לידי ביטוי ומופגן בחיינו, ובעזרת רוח הקודש, זה גם משהו שאנחנו מסוגלים בהחלט לעשות!

English


חזור לעמוד הבית בעברית

מהם פרות רוח הקודש"?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries