settings icon
share icon
שאלה

?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח

תשובה


בדרך כלל "נפילה ברוח" מתרחשת כשאדם בשירות אלוהים סומך ידיו על אחר, ואותו אדם נופל שדוד על הרצפה, כביכול נתון לשליטת כוחו של רוח הקודש. בקהילות בהן "נפילה ברוח" היא חלק מהמנהג השגור נעשה שימוש בפסוקים שמדברים על כך שאנשים נפלו "כמתים" (התגלות א' 17) או שנפלו על פניהם (יחזקאל א' 28; דניאל ח' 18-17, י' 9-7). עם זאת, ישנם מספר הבדלים משמעותיים בין הנפילות האלה שמתוארות בכתובים למנהג של "נפילה ברוח".

1. באותם קטעים בכתובים שמתארים נפילה, מדובר על נפילה כתגובה של אדם למה שראה בחזון או מאורע על טבעי, כמו השינוי שעבר על ישוע (מתי י"ז 6). לעומת זאת, "נפילה ברוח" מתרחשת כתגובה למגע של אדם אחר או להנפת ידו של הדובר, או כדומה.

2. המקרים המתוארים בכתובים בהם אדם כלשהו נפל על פניו הם מעטים, והם קרו רק לעיתים נדירות בחייהם של אנשים מעטים. לעומת זאת נפילה ברוח היא מאורע שחוזר על עצמו וקורה לרבים.

3. במקרים המתוארים בכתובים, הנופלים נפלו על פניהם ביראת כבוד למה או למי שראו. לעומת זאת, כשמדובר בזיוף של נפילה ברוח, הם נופלים לאחור, או בתגובה להנפת יד או כתוצאה ממגע של אדם אחר (או במקרים מסויימים אפילו דחיפה).

אנחנו לא טוענים שכל המקרים בהם אדם כלשהו נופל בתגובה לנוכחות רוח הקודש הם מזוייפים או שהם קורים בתגובה למגע או דחיפה. רבים טוענים שהם חוו אנרגיה או כוח כלשהו שגרם להם ליפול לאחור. עם זאת, אנחנו לא מוצאים בכתובים בסיס כלשהו לעקרון הזה. כן, כשאדם נופל לאחור, כביכול בהשראת רוח הקודש, אכן יש כוח או אנרגיה שפועלים, אבל אם זה אכן המצב, סביר בהחלט להניח שהכוח הזה מקורו לא באלוהים והוא לא תוצאה של פעילותו של רוח הקודש.

כמה עצוב שאנשים מחפשים זיופים מוזרים שכאלה שאינם מניבים פרות רוחניים כלשהם, במקום לרדוף אחר הפרות המעשיים שרוח הקודש מעניק לנו למטרת מתן כבוד והדר לשמו של ישוע בחיינו (גלטים ה' 23-22). הוכחה לכך שרוח הקודש ממלא את חיינו לא נמצא בזיופים שכאלה, אלא בחיים ששופעים בדבר אלוהים באופן כזה שהלל, שבח, הודיה וציות לאלוהים נובעים מאיתנו בשפע.

English


חזור לעמוד הבית בעברית

נפילה בהשראת רוח הקודש היא דבר שהכתובים תומכים בו?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries