settings icon
share icon
שאלה

?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח

תשובה


מכל המתנות שהעניק אלוהים לאנושות, אין גדולה יותר מנוכחותו של רוח הקודש. לרוח הקודש יש תפקידים, פעולות ופעילויות רבות. בראש ובראשונה, הוא פועל בלבבות כל בני האדם בכל מקום. ישוע אמר לתלמידים שהוא ישלח את רוח הקודש לעולם כדי ש"יוכיח את העולם על חטא ועל צדק ועל משפט" (יוחנן ט"ז 11-7). כולם "מודעים" לקיומו של אלוהים, בין אם הם מודים בכך, אם לאו. רוח הקודש מעורר בליבותיהם ומחשבותיהם של בני האדם את אמיתות אלוהים במטרה לפקוח את עיניהם, באמצעות טיעונים הוגנים ומספקים, לאמת שהם חוטאים. הכרה באמת הזו היא שמובילה את בני האדם לכדי ישועה.

מרגע שאנחנו נושעים ושייכים לאלוהים, רוח הקודש שוכן בליבנו לעד, חותם אותנו בהבטחה המאשרת, מבטיחה וודאית של היותנו ילדי אלוהים לנצח נצחים. ישוע אמר שהוא ישלח את רוח הקודש להיות לנו לעזר, למנחם, ולמדריך. "ואני אבקש מהאב וייתן לכם מנחם אחר שיהיה עמכם לעולם" (יוחנן י"ד 16). המילה היוונית שמתורגמת כ"מנחם" משמעותה "אחד שנקרא להיות לצידנו" והיא נושאת את הרעיון של מישהו שמעודד, מחזק ובונה. רוח הקודש משתכן לנצח בליבו של המאמין (רומים ח' 9; הראשונה לקורינתים ו' 20-19, י"ב 13). ישוע נתן את רוח הקודש כ"פיצוי" על ההעדרות שלו מן העולם, כדי למלא את הפעולות והתפקידים שישוע היה עושה למעננו אילו הוא באופן אישי היה נשאר עלי אדמות איתנו.

על התפקידים השונים של רוח הקודש נמנה גם גילוי האמת. נוכחותו של רוח הקודש בקרבנו מאפשרת לנו להבין ולפרש נכונה את דבר אלוהים. ישוע אמר לתלמידים ש"הוא, אשר הוא רוח האמת, כשיבוא ידריך אתכם אל כל האמת" (יוחנן ט"ז 13). הוא פוקח את עיני הבנתנו להבין את עצת אלוהים בשלמותה בכל מה שקשור בהלל, תוראה והחיים המשיחיים. הוא המדריך, המורה האולטימטיבי, שהולך לפני, מראה את הדרך, מסיר מכשולים, מאפשר להבין, ומבהיר ומפרש את כל הדברים. הוא מדריך אותנו אל הדרך בה עלינו לפנות בכל מה שקשור לדברים רוחניים. בלי מדריך שכזה, היינו נופלים בפח של שגיאות וטעויות. חלק מהותי באמת אותה הוא חושף בפנינו הוא שישוע הוא מי שהוא טען להיות (יוחנן ט"ו 26; הראשונה לקורינתים י"ב 3). רוח הקודש משכנע אותנו באשר לאמיתות היותו של ישוע אלוהים, אמיתות קימתו מן המתים, היותו המשיח, סבלו ומותו על הצלב ועלייתו אל השמים, הושבתו במקום כבוד לימין האב, ומקומו כשופט על הכל. רוח הקודש נותן כבוד לישוע בכל דבר (יוחנן ט"ז 14).

תפקיד נוסף של רוח הקודש הוא זה של מעניק המתנות. בראשונה לקורינתים י"ב אנחנו קוראים תיאור של מתנות הרוח שמוענקות למאמינים בכדי שנוכל לתפקד כגוף המשיח עלי אדמות. רוח הקודש הוא שמעניק את כל המתנות האלה, גדולות וקטנות גם יחד, בכדי שנוכל להיות שגריריו בעולם, להציג את חסדו ולפאר את שמו.

רוח הקודש מתפקד גם כמניב הפרות בחיינו. כשהוא שוכן בקרבנו, הוא מתחיל את פעולת קציר פרות הרוח בחיינו – פרות של אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענווה וריסון עצמי (גלטים ה' 23-22). פרות אלה הם לא פעולות הבשר שלנו, שאין ביכולתו לספק פרות שכאלה, אלא הם תוצר של פעולת רוח הקודש ונוכחותו בחיינו.

הידיעה שרוח קודשו של אלוהים שוכן בחיינו, שהוא עושה את כל פעולות הניסים האלה בקרבנו, שהוא שוכן איתנו לעד, ושהוא לעולם לא יעזוב או ייטוש אותנו, היא מקור לשמחה ונחמה אדירים. תודה לאל על המתנה הנפלאה הזו – רוח הקודש ופעולתו בחיינו!

English


חזור לעמוד הבית בעברית

מה תפקידו של רוח הקודש בחיינו כיום?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries