settings icon
share icon

Câu hỏi về Sự Cứu Rỗi

Kế cách cứu rỗi là gì?

Có phải sự cứu rỗi nhờ đức tin, hay nhờ đức tin và việc lành?

Kinh Thánh có bảo đãm về sự sống đời đời?

Một lần được cứu luôn luôn được cứu?

Làm thế nào tôi được bảo đảm về sự cứu rỗi của mình?

Làm thế nào người ta được cứu trước khi Chúa Giê-xu chết cho tội lỗi của chúng ta?

Điều gì xảy ra cho những người không bao giờ có cơ hội nghe về Chúa Giê-xu?

Làm thế nào để sự tể trị của Chúa và ý chí tự do của con người hòa hợp trong sự cứu rỗi?

Sự đền tội thay thế là gì?

Có phải an ninh đời đời là "giấy phép" cho tội lỗi?

Điều gì xảy ra với những đứa bé mới sinh và trẻ nhỏ khi chúng chết? Tôi có thể tìm thấy chỗ nào trong Kinh Thánh nói về độ tuổi phải chịu trách nhiệm?

Tại sao Đức Chúa Trời đã đòi hỏi những của tế lễ bằng động vật trong Cựu Ước?

Nếu sự cứu rỗi của chúng ta là được đảm bảo đời đời, tại sao Kinh Thánh lại cảnh báo quá mạnh mẽ về sự bội đạo?

Các Cơ Đốc Nhân có phải cứ luôn cầu xin sự tha thứ tội lỗi của họ không?

Liệu việc báp-tem có cần thiết cho sự cứu chuộc? Giáo lý báp-tem tái sinh là gì?

Sự cứu rỗi là gì? Giáo lý cho sự cứu rỗi của Cơ đốc nhân thế nào?

Sự xưng công chính là gì?

Một Cơ Đốc Nhân có thể mất sự cứu rỗi hay không?

Câu hỏi" Sự hòa giải với Chúa là gì? Tại sao chúng ta cần hòa giải với Chúa?

Sự cứu chuộc của Cơ Đốc Nhân có nghĩa là gì?

Sự ăn năn là gì và nó có cần thiết đến sự cứu rỗi không?

Tại sao sự sống lại của Chúa Giê-su lại quan trọng?

Có phải một Cơ Đốc nhân sa ngã vẫn được cứu?

Có phải 1 Phi-e-rơ 3:21 dạy rằng phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi?

Có phải Công vụ các sứ đồ 2:38 dạy rằng phép báp-tem là yêu cầu cho sự cứu rỗi?

Có phải Giăng 3:5 dạy rằng sự báp-têm là cần thiết cho sự cứu chuộc?

Mác 16:16 có dạy phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi không?

Kinh Thánh nói gì về việc tin Chúa trong lúc gần chết?

Người ta có thể bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống hay không?

Điều gì nếu tôi không cảm thấy được cứu?

Đức Chúa Trời có tiếp tục tha thứ cho bạn khi bạn cứ lặp lại cùng một tội lỗi hết lần này qua lần khác?

Một Cơ Đốc Nhân có thể 'hoàn trả' sự cứu rỗi không?

Liệu Đức Chúa Trời có tha thứ những tội lớn không? Liệu Chúa có tha thứ cho kẻ giết người không?

Bản chất của sứ điệp Phúc Âm là gì?

Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi chúng ta có nghĩa là gì?

Giữa sách sự sống và sách sự sống của Chiên Con có gì khác nhau không?

Sự khác nhau giữa sự thương xót và ân điển là gì?

Chúa Giê-xu đã trả cái giá chuôc của chúng ta như thế nào và cho ai?

Nếu bạn nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình thì điều đó có nghĩa là bạn chưa thật sự được cứu đúng không?

Sự thánh hóa là gì? Sự thánh hóa Cơ Đốc được định nghĩa như thế nào?

Một người có thể được cứu thông qua sự mặc khải chung không?

Sẽ có cơ hội lần thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi qua đời chứ?

các dấu hiệu xác thực của đức tin được cứu là gì?

Có bất cứ tội nào mà Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ?

Tin Lành thật là gì?

Bạn ở độ tuổi như thế nào để có thể được và cầu xin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi của bạn?

Sách Sự Sống là gì?

Chúa có thể cứu tôi không?

Đức Chúa Trời kéo chúng ta đến sự cứu rỗi có nghĩa là gì?

Tin đạo dễ như thế nào?

Tại sao đức tin không có việc làm thì chết?

Làm thế nào sự cứu rỗi có thể không phải là việc làm khi đức tin được yêu cầu?

Có cần thiết phải hiểu biết trọn vẹn Phúc Âm để lên thiên đàng không? Có đủ để tin nó ngay cả khi chúng ta không hiểu biết trọn vẹn về nó?

Sự làm cho vinh hiển là gì?

Tại sao làm một người tốt thì không đủ để bạn được vào thiên đàng?

Kinh Thánh nói gì về sự cứu rỗi hộ gia đình?

Nếu hình phạt dành cho tội lỗi của chúng ta là đời đời ở trong địa ngục, vậy làm thế nào sự chết của Chúa Giê-xu trả hình phạt cho chúng ta nếu Ngài không trả qua đời đời trong địa ngục?

Tại sao việc được xưng công bình bởi đức tin là một giáo lý quan trọng?

Cứu chuộc chủ tể là gì?

Liệu người bị bệnh tâm thấn có được vào thiên đàng hay không? Chúa có tỏ lòng thương xót với người tâm thần, người chậm phát triển, người khuyết tật và người tàn tật không?

Cổng hẹp hẹp đến mức nào?

Làm thế nào bạn có thể tin vào sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin, khi mà sự xuất hiện duy nhất của cụm từ "chỉ đức tin mà thôi" trong Bible (Gia- cơ 2:24) nói rằng sự cứu rỗi không chỉ bởi đức tin mà thôi?

Làm thế nào để tôi biết được tôi là một trong những người được chọn?

Chuộc tội là gì?

Có phải sự xưng tội công khai cần thiết cho sự cứu rỗi (Rô-ma 10:9-10)?

Theo Kinh Thánh, sự tái sinh là gì?

Sự cứu rỗi có ảnh hưởng nhiều hơn chỉ là "thế giới bên kia"/đời sau không?

Tại sao sự cứu rỗi bởi việc làm là quan điểm chủ yếu được nắm giữ?

Ân điển cứu chuộc là gì?

Có phải Ma-thi-ơ 7:21-23 ngụ ý rằng tín đồ có thể mất sự cứu rỗi không?

Làm thế nào tôi có thể trở thành người ban cho cách vui lòng hơn?

Có phải Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta có đức tin như trẻ con?

Sự khác biệt giữa Cơ Đốc nhân và môn đồ là gì?

Những điều gì trong thế giới này có giá trị đích thực vĩnh cửu?

Làm thế nào ta có thể có được một lương tâm trong sạch?

Bí quyết để thực sự kinh nghiệm với Đức Chúa Trời là gì?

Làm thế nào tôi có thể học cách tin cậy rằng Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát?

Làm thế nào tôi có thể biết được kế hoạch của Chúa là gì?

Làm sao tôi có thể biết được thời gian của Chúa?

Làm thế nào tôi có thể vượt qua thói quen phạm tội?

Tại sao yêu thương người khác lại khó như vậy?

Theo những cách nào mà trở thành Cơ Đốc Nhân là trở nên người đàn ông/đàn bà hoàn toàn mới?

thời giờ tĩnh lặng là gì?

Đâu là chìa khóa để chống cự lại cám dỗ?

Làm sao tôi có thể biết chắc rằng sự tức giận của mình là cơn giận chính đáng?

Được nên thánh có nghĩa là gì?

Tôi có thể làm gì khi tôi chịu sự tấn công thuộc linh?

Chúng ta có cần phải nhận thức được trận chiến thuộc linh đang diễn ra xung quanh chúng ta không?

Làm thế nào tôi có thể tăng cường (phát triển) nhận thức tâm linh của tôi?

Hành trình thuộc linh là gì?

Trưởng thành thuộc linh là gì? Làm thế nào tôi có thể trưởng thành hơn về mặt thuộc linh?

Kinh Thánh nói gì về sự không tha thứ?

Tại sao chờ đợi Đức Chúa Trời lại quá khó khăn?

Thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật có nghĩa là gì?Trở lại trang chủ tiếng Việt

Câu hỏi về Sự Cứu Rỗi
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries