Àwọn ìbéèrè nípa Ẹ̀mí Mímọ́Tani Emi Mimo naa?

Kini ebun ede miran soro? Nje ebun ede yi wa fun wa lode oni? Kini adura ede miran soro?

Nígbà wo/Báwo ni a ṣe ńgba Ẹ̀mí Mímọ́?

Báwo ni mo ṣe le kún fún Ẹ̀mí Mímọ́?

Kínni ìrìbọmi Ẹ̀mí Mímọ́?

Kínni ọ̀rọ̀-òdì sí Ẹ̀mí Mímọ́?

Ǹjẹ́ àwọn ẹ̀bùn ìyanu Ẹ̀mí wà fún òde òní?

Báwo ni mo ṣe lè mọ ẹ̀bùn ẹ̀mí mi?


Àwọn ìbéèrè nípa Ẹ̀mí Mímọ́