settings icon
share icon

Wilujeng sumping ka versi Basa Sunda www.GotQuestions.org!

Panarosan Kitab Suci nu tos dijawab

Urang nyuhunkeun dihapunten, kusabab urang teu tiasa nampi panarosan nu dikirimkeun ka urang dina basa Sunda di waktos ieu. Upami anjeun tiasa nyerat sareng maca basa Inggris, anjeun tiasa ngajukeun panarosan anjeun di - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Di handap ieu aya kaca-kaca nu tos urang sadiakeun dina basa Sunda:Injil Kasalametan ti Allah

Meunangkeun Hirup Langgeng?

Narima Panghampura? Kumaha carana abdi tiasa narima panghampura ti Allah?

Naon nu dimaksad narima Yesus kanggo jadi Jurusalamet pribadi anjeun?

Naon ari rarancang kasalametan / jalan kasalametan teh?

Naon nu dimaksad Kristen teh?

Abdi nembé pisan percanten ka Yesus...ayeuna naon?Panarosan anu penting pisan

Allah teh aya? Naon buktosna yén Allah teh aya?

Saha Yesus Kristus teh?

Yesus teh Allah? Ari Yesus pernah ngaku yén Anjeunna Allah?

Panarosan Kitab Suci nu tos dijawab
© Copyright Got Questions Ministries