settings icon
share icon
Panarosan

Naon nu dimaksad narima Yesus kanggo jadi Jurusalamet pribadi anjeun?

Jawaban


Anjeun parantos narima Yesus Kristus pikeun Jurusalamet pribadi anjeun? Kanggo ngartos kana panarosan ieu, mimiti anjeun kedah ngartos istilah "Yesus Kristus,""pribadi," sareng "Jurusalamet."

Saha Yesus Kristus teh? Sabaraha jelema bakal ngajawab Yesus Kristus nyaeta jelema bageur, guru agung, atawa mereun nabi Allah. Kabeh ieu mangrupakeun katerangan anu saleresna tentang Yesus, tatapi maranéhna teu bener-bener nerangkeun saha sabenerna Yesus. Kitab Suci masihan terang ka urang yén Yesus teh Allah dina ujud daging, Allah mijalma jadi manusa (tingal Yohanes 1:1, 14). Allah datang ka dunya kanggo ngajar urang, nyageurkeun urang, ngalereskeun urang, ngahampura urang—sareng maot kanggo urang! Yesus Kristus nyaeta Allah, Nu Nyiptakeun, Gusti nu kawasa. Anjeun parantos narima Yesus nu ieu?

Naon Jurusalamet teh, sareng kunaon urang priyogi Jurusalamet? Kitab Suci masihan terang ka urang yén urang sadayana gaduh dosa; urang sadayana atos ngalakukeun kalakuan nu jahat (Rum 3:10-18). Akibat dosa urang, urang pantes narima murka sareng hukuman ti Allah. Hukuman anu adil kanggo dosa nu dilakukeun ngalawan ka Allah nu kawasa jeung abadi nyaeta hukuman nu teu aya batesna (Rum 6:23; Wahyu 20:11-15). Eta sababna kunaon urang butuh Jurusalamet!

Yesus Kristus datang ka dunya sareng pupus ngagantikeun urang. Kapupusan Yesus mangrupakeun bayaran anu tiasa ngalunasan kanggo dosa-dosa urang (2 Korinta 5:21). Yesus pupus kanggo mayar hukuman kanggo dosa-dosa urang (Rum 5:8). Yesus mayar harga kanggo ngalunasan hukuman nu matak urang teu kudu mayar deui. Kabangkitan Yesus tina kapupusan ngabuktoskeun yén kapupusan Anjeunna cukup kanggo mayar hukuman tina dosa-dosa urang. Eta sababna kunaon Yesus disebat ngan hiji-hijina Jurusalamet (Yohanes 14:6; Rasul-rasul 4:12)! Anjeun percanten Yesus janten Jurusalamet anjeun?

Yesus Jurusalamet “pribadi” anjeun? Sabaraha jelema ningali Kakristenan ngan saukur datang ka garéja, ngalakukeun ibadah, sareng/atawa teu ngalakukeun dosa. Eta lain Kakristenan. Kakristenan anu sabenerna nyaeta hubungan pribadi sareng Yesus Kristus. Narima Yesus pikeun janten Jurusalamet pribadi anjeun berarti nempatkeun iman sareng percanten anjeun ka Anjeunna. Teu aya saurang nu disalametkeun kusabab iman ka nu sanés. Teu aya anu dihampura kusabab ngalakukeun perbuatan-perbuatan nu tangtu. Hiji-hijina jalan ngarah disalametkeun nyaeta sacara pribadi narima Yesus pikeun janten Jurusalamet anjeun, percanten kana kapupusana-Na pikeun mayar dosa-dosa anjeun jeung kabangkitan Anjeunna pikeun janten jaminan hirup langgeng anjeun (Yohanes 3:16). Yesus sacara pribadi tos janten Jurusalamet anjeun?

Lamun anjeun hoyong narima Yesus Kristus pikeun Jurusalamet pribadi anjeun, carioskeun pangakuan di handap ieu ka Allah. Inget, ngecapkeun doa ieu atawa doa anu séjénna moal tiasa nyalametkeun anjeun. Ngan saukur percanten ka Yesus Kristus jeung pagawéan nu parantos dibereskeun Anjeunna di kai salib kanggo anjeun nu tiasa nyalametkeun anjeun tina dosa. Doa ieu ngan saukur hiji cara anu pikeun ngungkabkeun ka Allah iman anjeun ka Mantenna jeung ngucapkeun sukur ka Mantenna kanggo nyayagikeun kasalametan ka anjeun. “Allah, Abdi terang yén abdi gaduh dosa ka Anjeun sareng pantes meunang hukuman. Tapi Abdi percanten Yesus Kristus nanggung hukuman anu saleresna pantes abdi tarima yén liwat iman ka Anjeunna abdi tiasa dihampura. Abdi narima panawaran panghampura Anjeun sareng nempatkeun kapercayaan abdi ka Anjeun kanggo kasalametan. Abdi narima Yesus pikeun jadi Jurusalamet pribadi abdi! Hatur nuhun kanggo asih kurnia sareng panghampura Anjeun nu hebat — kurnia hirup langgeng! Amin!”

Anjeun parantos nyieun kaputusan ka Kristus kusabab bacaan anu parantos anjeun baca di dieu? Lamun atos, tulung klik dina tombol "Abdi parantos narima Kristus poé ayeuna" dihandap ieu.

EnglishBalik ka home page Basa Sunda

Naon nu dimaksad narima Yesus kanggo jadi Jurusalamet pribadi anjeun?
© Copyright Got Questions Ministries