settings icon
share icon

Podsumowanie treści Starego Testamentu

Stary Testament podzielony jest na 5 części: Pięcioksiąg Mojżeszowy (od 1 do 5 Księgi Mojżeszowej), księgi historyczne (od Księgi Jozuego do Księgi Estery), księgi poetyckie (od Księgi Joba do Pieśni nad Pieśniami), księgi większych proroków (od Izajasza do Daniela) i księgi mniejszych proroków (od Księgi Ozeasza do Malachiasza). Stary Testament był pisany od 1400 r. przed Chr. do 400 r. po Chr. Stary Testament został napisany głównie po hebrajsku, z niektórymi mniejszymi fragmentami po aramejsku (odmiana hebrajskiego).

Stary Testament porusza przede wszystkim temat relacji Boga z narodem wybranym- Izraelem. Pięcioksiąg opisuje głównie powstanie narodu wybranego oraz zawarcie przymierza Boga z Izraelem. Księgi historyczne opisują historię Izraela, wszystkie zwycięstwa i sukcesy, ale także potyczki i przegrane na przestrzeni wieków. Księgi poetyckie opisują nam czułą i bardziej intymną relację Boga ze swym ludem- Izraelem i jego pasji względem Izraela, aby był ludem posłusznym i oddanym swojemu Bogu. Księgi prorockie są Bożym wołaniem, aby Izrael odwrócił się od swojego duchowego cudzołóstwa i nieprawości i powrócił do relacji pełnej posłuszeństwa i duchowej wierności.

Być może właściwszą nazwą byłby Pierwszy Testament. Słowo „stary” zdaje się wskazywać, na coś już nieaktualnego albo nieadekwatnego. Poznawanie treści Starego Testamentu jest przydatnym i bardzo ubogacającym duchowo doświadczeniem. Poniżej przedstawiamy odnośniki do streszczeń podsumowujących poszczególne księgi Starego Testamentu. Ufamy, że nasza analiza ksiąg Starego Testamentu będzie dla Ciebie pożytecznym narzędziem pogłębiania osobistej relacji z Chrystusem.Podsumowanie treści Starego Testamentu

1 Księga Mojżeszowa

2 Księga Mojżeszowa

3 Księga Mojżeszowa

4 Księga Mojżeszowa

5 Księga Mojżeszowa

Księga Jozuego

Księga Sędziów

Księga Rut

1 Księga Samuela

2 Księga Samuela

1 Księga Królewska

2 Księga Królewska

1 Księga Kronik

2 Księga Kronik

Księga Ezdrasza

Księga Nehemiasza

Księga Estery

Księga Joba

Księga Psalmów

Księga Przypowieści Salomona

Księga Kaznodziei Salomona

Pieśń nad pieśniami

Księga Izajasza

Księga Jeremiasza

Księga Trenów

Księga Ezechiela

Księga Daniela

Księga Ozeasza

Księga Joela

Księga Amosa

Księga Abdiasza

Księga Jonasza

Księga Micheasza

Księga Nahuma

Księga Habakuka

Księga Sofoniasza

Księga Aggeusza

Księga Zachariasza

Księga Malachiasza

EnglishPowrót na polską stronę główną

Podsumowanie treści Starego Testamentu
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries