settings icon
share icon

Księga Abdiasza


Księga Abdiasza

Autor: Werset 1 Księgi Abdiasza wskazuje, że autorem jest prorok Abdiasz.

Data napisania: Księga Abdiasza została najprawdopodobniej spisana między 848 a 840 r. przed Chr.

Cel napisania: Księga Abdiasza jest najkrótszą księgą Starego Testamentu i liczy zaledwie 21 wersetów. Abdiasz jest prorokiem Bożym, który wykorzystuje możliwość aby potępić Edom za grzechy popełnione przeciwko Bogu jak i Izraelowi. Edomici są potomkami Ezawa, a Izraelici są potomkami jego brata bliźniaki- Jakuba. Spór pomiędzy braćmi wpłynął na potomków żyjących 1000 lat później. Podział ten sprawił, że Edomici zabronili Izraelowi przekroczyć w spokoju ich ziemię, podczas wyjścia Izraela z Egiptu. Grzech pychy Edomu sprowadził na nich Boży surowy sąd.

Kluczowe wersety: Księga Abdiasza werset 4, „Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd- mówi Pan.”

Księga Abdiasza werset 12, „Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli!”

Księga Abdiasza werset 15, „Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.”

Krótkie podsumowanie: Przesłanie Abdiasza jest ostateczne i pewne: królestwo Edomu zostanie całkowicie zniszczone. Edom był arogancki, chełpił się nieszczęściem Izraela, a gdy Izraelici zostali zaatakowani przez wrogie wojska i prosili o wsparcie, Edomici odmówili i przyłączyli się do ich wrogów. Grzech dumy nie może być dłużej pobłażany. Księga kończy się obietnicą dotyczącą wyzwolenia Syjonu w Dniach Ostatecznych, gdy ziemia zostanie odnowiona przez Boga, a On będzie nad nią władał.

Zapowiedzi: Werset 21 Księgi Abdiasza zawiera zapowiedzi związane z Chrystusem i jego Kościołem. „Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.” Tymi „ocalonymi” są apostołowie Chrystusa, sługi słowa, a szczególnie zwiastujący Ewangelię w późniejszych czasach. Nazwani są „ocalonymi”, nie tylko dlatego że otrzymali zbawienie, lecz dlatego że głoszą zbawienie poprzez Ewangelię Chrystusa i wskazują innym drogę uzyskania zbawienia. Oni, i słowo które głoszą, są środkami przez jakie dobra nowina odnośnie zbawienia jest przekazywana ludziom. Chrystus jest Zbawicielem, który przyszedł aby dokonać dzieła zbawienia, ale jest także jego autorem, ocalający i wyzwoliciele Ewangelii, staną się coraz widoczniejsi tak jak i nadejście końca czasów.

Zastosowanie praktyczne: Bóg w naszym imieniu przezwycięży wszystko, jeśli tylko pozostaniemy mu wierni. Inaczej aniżeli Edom, powinniśmy pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach. Duma jest grzechem. Nie mamy żadnego powodu do dumy, za wyjątkiem Jezusa Chrystusa i tego co uczynił dla nas (chociaż na to nie zasłużyliśmy).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Księga Abdiasza
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries