settings icon
share icon

Księga Nehemiasza


Księga Nehemiasza

Autor: Księga Nehemiasza nie podaje dokładnie kim jest jej autor, jednak zazwyczaj zarówno w środowiskach żydowskich jak i chrześcijańskich przyjmuje się, że autorem jest Ezdrasz. Wynika to z faktu, że Księga Ezdrasza i Nehemiasza oryginalnie stanowi jedną całość.

Data napisania: Księga Nehemiasza została najprawdopodobniej napisana pomiędzy 445 a 420 przed Chr.

Cel napisania: Księga Nehemiasza, jedna z ksiąg historycznych Biblii, opisuje dalsze losy Izraela, gdy powrócił z niewoli babilońskiej i odbudował świątynię w Jerozolimie.

Kluczowe wersety: Księga Nehemiasza 1.3, „A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu; wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem.”

Księga Nehemiasza 1.11, „Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża.”

Księga Nehemiasza 6.15-16, „A mur został wykończony dwudziestego piątego dnia miesiąca Elul, w ciągu pięćdziesięciu dwóch dni. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokoło nas mieszkali, i bardzo upadli na duchu, widząc, że po myśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło.”

Krótkie podsumowanie: Nehemiasz był Żydem zamieszkującym Persję, gdy dotarło do niego słowo odnośnie odbudowy świątyni w Jerozolimie. Bardzo się niepokoił tym, że mur okalający miasto został zwalony. Nehemiasz poprosił Boga, aby uratował miasto wykorzystując go jako swoje narzędzie. Bóg wysłuchał jego modlitwy i sprawił, że król Persji- Artakserkses nie tylko udzielił swojego błogosławieństwa, lecz również udzielił pomocy podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Nehemiasz otrzymuje pozwolenie od króla, aby powrócić do Jerozolimy, gdzie staje się zarządcą.

Mimo oskarżeń i sprzeciwu mur został zbudowany, a wrogowie uciszeni. Mimo dużego sprzeciwu, lud zainspirowany postawą Nehemiasza, złożył dużo pieniędzy, środków i wkładu własnego w ukończenie muru w niespełna 52 dni. To wspólne dzieło, nie przetrwało jednak długo, ponieważ Jerozolima popadła w apostazję (odeszła od wiary w Boga), gdy Nehemiasz na krótki czas wyjechał. Po 12 latach powrócił i zobaczył, że mury nadal stoją, lecz ludzie są w słabej kondycji duchowej. Postanowił nauczyć ludzi moralności i nie szczędził słów. „Więc gromiłem ich i przeklinałem, niektórych z nich biłem, targałem za włosy...” (13.25a). Powrócili do prawdziwego uwielbienia Boga poprzez modlitwę i zachęcenie ludzi, aby odnowili się poprzez czytanie i przyjmowanie Słowa Bożego.

Zapowiedzi: Nehemiasz był człowiekiem modlitwy i modlił się o swój lud z wielkim oddaniem (Księga Nehemiasza 1). Jego wstawiennictwo za lud Boży zapowiada naszego wspaniałego Wstawiennika- Jezusa Chrystusa, który zabiegał o swój lud w modlitwie arcykapłańskiej, Ew. Jana 17. Zarówno Nehemiasz jak i Jezus przepełnieni byli ogromną miłością do ludu Bożego, którą wylewali w modlitwie do Boga, wstawiając się za nich przed tronem Bożym.

Zastosowanie praktyczne: Nehemiasz napomniał Izraelitów, aby szanowali i byli pełni miłości dla Słowa Bożego. Nehemiasz, ze względu na jego miłość do Boga i pragnienie uwielbienia i wywyższenia go, poprowadził Izraelitów w wierze i posłuszeństwie Bogu, czego Bóg pragnął od tak dawna. W podobny sposób, chrześcijanie powinni być przepełnieni miłością i pasją wskazywania na prawdę Pisma Świętego, zapamiętując jego fragmenty, rozważając dniem i nocą i zwracając się do niego, aby doświadczać napełnienia nim w każdej duchowej potrzebie. 2 Tymoteusza 3.16 mówi nam, „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.” Jeśli pragniemy doświadczyć duchowego przebudzenia Izraelitów (Księga Nehemiasza 8.1-8), to powinniśmy rozpocząć od Bożego Słowa.

Każdy z nas powinien mieć szczere współczucie dla innych, którzy mają jakieś duchowe czy fizyczne zranienia. Odczuwanie współczucia bez udzielania pomocy jest postępowaniem niebiblijnym. Czasem będziemy musieli porzucić swoją wygodę, po to aby służyć/ zwiastować innym. Przede wszystkim musimy wierzyć w cel (powód) naszego postępowania, zanim poświęcimy nasz czas czy pieniądze, aby służyć innym i mieć właściwą postawą serca. Jeśli pozwolimy, aby Bóg czynił różne rzeczy przez nas, to nawet niewierzący będą wiedzieli, że są to dzieła Boże.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Księga Nehemiasza
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries