settings icon
share icon

Księga Rut


Księga Rut

Autor: W treści Księgi Rut nie znajdujemy dokładnej informacji kto jest jej autorem. Tradycyjnie przyjmuje się, że Księgę Rut napisał prorok Samuel.

Data napisania: Dokładna data powstania Księgi Rut nie jest znana. Chociaż najczęściej przyjmuje się lata 1011- 931 przed Chr.

Cel napisania: Księga Rut została napisana do Izraelitów. Jej główne przesłanie pokazuje, że szczera miłość niekiedy wymaga bezkompromisowych poświęceń. Bez względu na to, jak wiedzie nam się w życiu, możemy (i powinniśmy) żyć zgodnie z Bożymi zasadami. Szczera miłość i dobroć będą wynagrodzone. Bóg obficie błogosławi tym, którzy prowadzą życie w posłuszeństwie jego zasadom. Życie w posłuszeństwie nie dopuszcza jakichś „przypadków” w Bożym planie. Bóg rozciąga miłosierdzie na tych, którzy okazują miłosierdzie.

Kluczowe wersety: Księga Rut 1.16, „Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie; albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój- lud mój, a Bóg twój- Bóg mój.”

Księga Rut 3.9, „Kto ty jesteś? Ona zaś odpowiedziała: Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel.”

Księga Rut 4.17, „A sąsiadki nadały mu imię, powiadając: Noemi narodził się syn. I nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida.”

Krótkie podsumowanie: Księga Rut rozpoczyna się w kraju pogańskim Moab, w północno-wschodnim regionie Morza Martwego, a potem przenosi do Betlejemu. Wydarzenia te rozgrywają się w czasach, gdy władzę nad Izraelem sprawowali sędziowie a w kraju nastał głód. Zmusił on Elimelecha i jego żonę Noemi do opuszczenia Betlejemu judzkiego i udania się na pola moabskie. Elimelech umarł, pozostawiając Noemi z dwoma dorosłymi synami, którzy wkrótce ożenili się z moabskimi kobietami. Jedna nazywała się Orpa, a druga Rut. Później i oni umarli, pozostawiając Noemi samą z dwoma synowymi w obcym kraju. Orpa powróciła do swoich rodziców, a Rut nalegała na to aby zostać ze swoją teściową Noemi i wspólnie udać się do Betlejemu judzkiego. Historia pełna miłości i oddania opowiada nam dalsze losy Rut, która ostatecznie wychodzi za mąż za zamożnego mężczyznę- Boaza, któremu rodzi syna Obeda, a który będzie dziadkiem Dawida i przodkiem Jezusa.

Zapowiedzi: Księga Rut opowiada przede wszystkim o wykupicielu. Boaz, krewny ze strony męża Rut, wypełnia swój obowiązek, zgodnie z zaleceniami Prawa Mojżeszowego, wykupując zubożałego członka rodziny z jego/jej trudnych warunków (3 Księga Mojżeszowa 25.47-49). Tak samo czyni Chrystus, gdy wykupuje nas- duchowo ubogich ludzi, wyzwalając nas z niewoli grzechu. Nasz Ojciec Niebiański posłał swojego Syna na krzyż, abyśmy mogli stać się jego dziećmi, siostrami i braćmi w Chrystusie. Dzięki temu, że On jest naszym Odkupicielem, staliśmy się jego wykupionym ludem.

Praktyczne zastosowanie: W historii Rut w wyraźny sposób przejawia się suwerenność naszego wspaniałego Boga. Bóg poprowadził ją do siebie, aby mogła stać się jego dzieckiem i wypełnić tym samym Jego powołanie dla jej życia, stając się praprzodkiem Jezusa Chrystusa (Ew. Mateusza 1.5). W podobny sposób, my otrzymujemy Boże zapewnienie co do planu życia dla każdego z nas. Podobnie jak Noemi i Rut ufały Bogu, tak również my powinniśmy jemu zaufać.

Dostrzegamy w Rut przykład dzielnej kobiety opisanej w Przypowieściach Salomona w rozdziale 31. Dzięki jej oddaniu względem rodziny (Księga Rut 1.15-18; Przypowieści Salomona 31.10-12) i wiernemu poleganiu na Bogu (Księga Rut 2.12; Przypowieści Salomona 31.30), dostrzegamy że była kobietą przepełnioną Bożą mądrością. Jej słowa są pełne miłości, uprzejmości i szacunku, zarówno względem Noemi jak i Boaza. Cnotliwa kobieta- opisana w 31 rozdziale Przypowieści Salomona- „gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady” (werset 26). Możemy dzisiaj daleko i szeroko się rozglądać, aby znaleźć równie wspaniałą kobietę jaką była Rut.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Księga Rut
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries