settings icon
share icon

Księga Amosa


Księga Amosa

Autor: Księga Amosa 1.1 wskazuje, że autorem jest sam prorok Amos.

Data napisania: Księga Amosa została najprawdopodobniej spisana między 760 a 753 r. przed Chr.

Cel napisania: Amos jest pasterzem, zajmującym się także zbieraniem owoców, zamieszkującym wieś Tekoa, i chociaż brakuje mu wykształcenia i nie pochodzi z rodziny kapłańskiej, to jednak Bóg go powołuje do służby. Amos został poprowadzony do sąsiadującego na północy Izraela. Jednak wiadomość o nadchodzącym potępieniu i niewoli, jaka miała nawiedzić naród żyjący w nieprawości została zbagatelizowana, gdyż od czasów Salomona Izrael nie przeżywał takiego dobrobytu. Służba Amosa ma miejsce w czasach rządów Jeroboama II, gdy ten panuje nad Izraelem, a Uzjasz rządzi Judą.

Kluczowe wersety: Księga Amosa 2.4, „Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Judy i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż odrzucili Prawo Pana i przykazań Jego nie strzegli; zwiedli ich kłamliwi bogowie, za którymi przodkowie ich chodzili.”

Księga Amosa 3.7, „Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.”

Księga Amosa 9.14, „Uwolnię z niewoli lud mój izraelski- odbuduję miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce.”

Krótkie podsumowanie: Amos widział, że pod pokrywą widocznej na zewnątrz zamożności i władzy Izraela, naród jest dogłębnie przesiąknięty korupcją. Grzechy, jakie wykazuje Amos ludziom są bardzo widoczne: zaniedbywanie Słowa Bożego, cudzołóstwo, oddawanie czci pogańskim bogom, chciwość, skorumpowana władza i prześladowanie najbiedniejszych. Amos ogłasza sąd najpierw sąsiednim narodom, później Judzie, a na końcu najdotkliwszy wymierza względem Izraela. Wizja, jaką otrzymuje od Boga potwierdza, że sąd jest blisko. Księga kończy się obietnicą złożoną Amosowi, że Bóg odnowi resztkę, która pozostanie.

Zapowiedzi: Księga Amosa kończy się wspaniałą obietnicą odnośnie przyszłości. „Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem- mówi Pan Bóg twój” (9.15). Ostateczne wypełnienie obietnicy o ziemi obiecanej dla Abrahama (1 Księga Mojżeszowa 12.7; 15.7; 17.8) spełni się podczas tysiącletniego królestwa Chrystusa na ziemi (zobacz Księgę Joela 2.26, 27). 20 rozdział Księgi Objawienia opisuje tysiącletnie rządy Chrystusa na ziemi, jako czas pokoju i radości dzięki doskonale sprawowanej władzy samego Zbawiciela. W tym czasie, zarówno wierzący spośród Izraela jak i chrześcijanie pochodzenia nie- żydowskiego będą tworzyć Kościół, żyjąc i rządząc z Chrystusem.

Zastosowanie praktyczne: Czasem myślimy sobie, że jesteśmy tacy „zwykli”! Jesteśmy zwykłymi sprzedawcami, rolnikami czy żonami pracującymi w domu. Amos również uznany był za takiego zwykłego człowieka. Przecież nie był on ani prorokiem, ani kapłanem ani nawet synem jednego z nich. Był zwykłym pasterzem, drobnym przedsiębiorcą mieszkającym w Judzie. Kto by go słuchał? Zamiast jednak szukać sobie wymówki, Amos wybrał posłuszeństwo Bogu i zwiastował wielkie rzeczy, jakie Bóg mu przekazał.

Bóg używał takich właśnie „zwykłych” ludzi jak pasterzy, cieśli, rybaków, o czym czytamy w całej Biblii. Kimkolwiek jesteś w życiu, pamiętaj że Bóg chce uczynić z ciebie jego użyteczne narzędzie. Amos nie był nikim ważnym. Był „zwykłym” człowiekiem. Był zwykłym sługą Boga. Jak dobrze jest być takim zwykłym sługa Bożym.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Księga Amosa
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries