settings icon
share icon

Księga Ezechiela


Księga Ezechiela

Autor: Autorem Księgi Ezechiela jest prorok Ezechiel (Księga Ezechiela 1.3). Jemu współczesnymi byli Jeremiasz i Daniel.

Data napisania: Księga Ezechiela została spisana najprawdopodobniej między 586 a 575 r. przed Chr., tuż po upadku Jerozolimy.

Cel napisania: Ezechiel służy pokoleniu nieprawości i całkowicie pozbawionemu nadziei. Poprzez swoją służbę proroczą próbuje przyprowadzić naród do pokuty (odwrócenia się od popełniania grzechów), przekazując ostrzeżenie odnośnie ich przyszłości. Nauczał, że:

1) Bóg wykorzystuje ludzi, którzy przekazują jego słowa
2) Nawet w klęsce i rozczarowaniu, Boży lud powinien być świadomy Bożej suwerenności
3) Boże Słowo nigdy nie zawodzi
4) Bóg jest wszędzie obecny i powinien być wielbiony w każdym miejscu
5) Ludzie muszą być Bogu posłuszni, jeśli oczekują jego błogosławieństw
6) Boże królestwo nadejdzie

Kluczowe wersety: Księga Ezechiela 2.3-5, „I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie, zarówno oni jak i ich ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego. Do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu- do nich cię posyłam, a ty mów do nich: Tak mówi Wszechmocny Pan. A oni- czy będą słuchać, czy nie- bo to dom przekory- poznają, że prorok był wśród nich.”

Księga Ezechiela 18.4, „Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn- są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze.”

Księga Ezechiela 28.12b-14, „Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.”

Księga Ezechiela 33.11, „Powiedz im: Jakom żyw- mówi Wszechmogący Pan- nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?”

Księga Ezechiela 48.35b, „A nazwa miasta będzie od dziś brzmieć: Pan tam mieszka.”

Krótkie podsumowanie: Jak możesz działać w upadłym świecie? Ezechiel przeznaczony do tego, aby w wieku 30 lat rozpocząć życiową służbę kapłańską, został wyrwany z miejsca swojego zamieszkania i w wieku 25 lat udał się do Babilonu. Przez 5 lat zmagał się z rozczarowaniem. W wieku 30 lat, będąc w Babilonie otrzymał niezwykłą wizję Bożej chwały. Kapłan/ prorok odkrył, że Bóg nie jest obecny jedynie w ziemi jego urodzenia. Przeciwnie, jest On Bogiem uniwersalnym, który nakazuje i kontroluje poszczególnych ludzi i całe narody. W Babilonie, Bóg powierzył Ezechielowi Słowo jakie miał przekazać ludziom. Od tamtej pory stał się oddanym Bożemu Słowu człowiekiem. Uświadomił sobie, że sam z siebie nie ma nic co mógłby dać ludziom będącym w niewoli, lecz był przekonany że Boże Słowo mówi o ich sytuacji i może przynieść w tej sytuacji zwycięstwo. Ezechiel wykorzystuje różne metody do tego by głosić ludziom Boże Słowo. Wykorzystuje sztukę, aby przykuć uwagę na Jerozolimie, w symbolicznych wydarzeniach i niezwykłych okolicznościach. Obcina włosy i strzyże brodę, aby wskazać ludziom co Bóg uczyni z Jerozolimą i jej mieszkańcami.

Księga Ezechiela może być podzielona na 4 części:
Rozdziały 1-24: proroctwa odnośnie ruin Jerozolimy
Rozdziały 25-32: proroctwa dotyczące sądu Bożego nad narodami
Rozdział 33: ostatnie nawołanie Izraela do odwrócenia się od ich nieprawości
Rozdziały 34-48: proroctwa dotyczące przyszłej odnowy Izraela

Zapowiedzi: W 34 rozdziale Księgi Ezechiela Bóg określa przywódców Izraela fałszywymi pasterzami, którzy nie mają starania o Boży lud. Zamiast troszczyć się o owce Izraela, oni troszczą się o siebie samych. Dobrze jedzą, są dobrze ubrani, a ci o których oni powinni zabiegać troszczą się o nich (Księga Ezechiela 34.1-3). Przeciwieństwem jest Jezus, który będąc dobrym pasterzem, kładzie swoje życie za swoje owce i chroni je przed wilkami, które chcą zniszczyć stado (Ew. Jana 10.11-12). 4 werset 34 rozdziału opisuje ludzi o których pasterze się nie zatroszczyli- słabych, chorych, skaleczonych, zbłąkanych. Jezus jest doskonałym lekarzem, który leczy nasze duchowe rany (Księga Izajasza 53.5) poprzez swoją śmierć na krzyżu. On jest tym, który szuka i ratuje zgubionych (Ew. Łukasza 19.10).

Zastosowanie praktyczne: Księga Ezechiela wzywa nas, abyśmy przylgnęli do Boga Abrahama, Mojżesz i proroków w żywej i głębokiej relacji. Ezechiel stawia przed nami wyzwanie, by: doświadczyć mocy, wiedzy, wiecznej obecności i świętości Boga, która przemienia życie; pozwólmy, aby Bóg nas prowadził; przeciwstawmy się istniejącemu złu i nie czyńmy złych rzeczy, które dotykają serc każdego człowieka; byśmy mogli dostrzec że Bóg powołuje swoje sługi do tego, aby ostrzegać słabszych ludzi przed ich upadkiem; abyśmy doświadczali żywej relacji z Jezusem Chrystusem, który powiedział że poprzez jego krew ustanowił Nowe Przymierze.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Księga Ezechiela
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries