settings icon
share icon

Podsumowanie Nowego Testamentu

Nowy Testament podzielony jest na 5 części: ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana), historię (Dzieje Apostolskie), listy Pawłowe (od Rzymian do Filemona), listy ogólne (od Hebrajczyków do Judy), proroctwa (Księga Objawienia). Nowy Testament został spisany w latach od ok. 45 do 95 r. po Chr. Nowy Testament został napisany Greką (tzw. Koine- powszechną, używaną w mowie potocznej w I w. po Chr.).

Ewangelie dają nam cztery różne relacje, chociaż nie zaprzeczające sobie wzajemnie [swym przesłaniem] relacje związane z narodzeniem, życiem, służbą, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Ewangelie pokazują to, że Jezus był Mesjaszem zapowiedzianym w Starym Testamencie, a jego nauczanie jest podstawą całego Nowego Testamentu. Dzieje Apostolskie opisują czyny apostołów Jezusa, których Jezus posłał aby ogłaszali całemu światu Ewangelie zbawienia (ratunku). Dzieje Apostolskie przedstawiają początki pierwszego kościoła i jego szybki wzrost w I w. po Chr. Listy Pawłowe, napisane przez apostoła Pawła, są listami zaadresowanymi do konkretnych kościołów- przekazując nauczanie chrześcijańskich podstaw wiary [doktryny chrześcijańskiej] oraz praktycznego życia jakie powinno temu nauczaniu towarzyszyć. Listy ogólne stanowią uzupełnienie nauczania i zastosowania nauk chrześcijańskich spisanych w listach Pawła. Księga Objawienia przepowiada wydarzenia, jakie będą miały miejsce w czasach ostatecznych.

Podsumowanie treści Nowego Testamentu jest wspaniałym i bardzo owocnym studium biblijnym. Nowy Testament opowiada nam o zastępczej śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, oraz decyzji jaką powinniśmy podjąć w odpowiedzi na jego śmierć. Nowy Testament skupia się na przekazaniu nauki chrześcijańskiej wraz z praktycznymi owocami, które powinny temu procesowi towarzyszyć. Poniżej przedstawiamy krótkie opisy poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu, ufając że będą one pożytecznym narzędziem w pogłębianiu osobistej relacji z Chrystusem.


Podsumowanie Nowego Testamentu

Ewangelia Mateusza

Ewangelia Marka

Ewangelia Łukasza

Ewangelia Jana

Księga Dziejów Apostolskich

List do Rzymian

1 List do Koryntian

2 List do Koryntian

List do Galacjan

List do Efezjan

List do Filipian

List do Kolosan

1 List do Tesaloniczan

2 List do Tesaloniczan

1 List do Tymoteusza

2 List do Tymoteusza

List do Tytusa

List do Filemona

List do Hebrajczyków

List św. Jakuba

1 List św. Piotra

2 List św. Piotra

1 List św. Jana

2 List św. Jana

3 List św. Jana

List św. Judy

Księga Objawienia św. Jana (Apokalipsa)

EnglishPowrót na polską stronę główną

Podsumowanie Nowego Testamentu
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries