settings icon
share icon

2 List do Tesaloniczan


2 List do Tesaloniczan

Autor: 2 List do Tesaloniczan 1.1 wskazuje, że autorem jest apostoł Paweł, prawdopodobnie wraz z Sylasem i Tymoteuszem.

Data napisania: 2 List do Tesaloniczan został prawdopodobnie spisany w latach 51-52 po Chr.

Cel napisania: Kościół w Tesalonice nadal miał jakieś błędne zrozumienie tematu Dnia Pańskiego. Myśleli, że ten dzień już nastał więc przestali pracować. Doświadczali ogromnych prześladowań. Paweł napisał ten list, aby wyprowadzić ich z tego błędu i pocieszyć na duchu.

Kluczowe wersety: 2 List do Tesaloniczan 1.6-7, „Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi.”

2 List do Tesaloniczan 2.13, „My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.”

2 List do Tesaloniczan 3.3, „A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.”

2 List do Tesaloniczan 3.10, „Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam: Kto nie chce pracować, niechaj też nie jada.”

Krótkie podsumowanie: Paweł zachęca i napomina kościół w Tesalonice. Komentuje to, co słyszał o ich dziełach w Panu i modli się za nich (2 Tesaloniczan 1.11-12). W 2 rozdziale Paweł tłumaczy co wydarzy się w Dniu Pańskim (2 Tesaloniczan 2.1-12). Później Paweł zachęca ich i udziela wskazówek, aby trzymali się z dala od każdego kto żyje nieporządnie, nie według nauki (2 Tesaloniczan 3.6).

Powiązania: Paweł odwołuje się do kilku fragmentów Starego Testamentu w swojej wypowiedzi odnośnie czasów ostatecznych, przez co potwierdza słowa proroków Starego Testamentu. Jego nauczanie w tym liście, odnośnie czasów ostatecznych, oparte jest na słowach proroka Daniela i jego wizjach. W 2 Liście do Tesaloniczan 2.3-9 Paweł odnosi się do proroctwa Daniela związanego z „człowiekiem niegodziwości” (Księga Daniela 7-8).

Zastosowanie praktyczne: 2 List do Tesaloniczan jest przepełniony informacjami dotyczącymi czasów ostatecznych. Są tam również napomnienia względem nas, abyśmy nie byli leniwi i pracowali nad tym, do czego zostaliśmy powołani. W 2 Liście do Tymoteusza jest kilka wspaniałych modlitw, które mogą być dla nas przykładem w jaki sposób my możemy się dzisiaj modlić za wierzących.

EnglishPowrót na polską stronę główną

2 List do Tesaloniczan
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries