settings icon
share icon

2 List do Tymoteusza


2 List do Tymoteusza

Autor: 2 List do Tymoteusza 1.1 wskazuje, że autorem jest apostoł Paweł.

Data napisania: 2 List do Tymoteusza został napisany prawdopodobnie około 67 r. po Chr., krótko przed śmiercią Pawła.

Cel napisania: Apostoł Paweł, będąc ponownie uwięziony w Rzymie, czuł się bardzo samotny i opuszczony. Paweł wiedział, że kres jego życia dobiega końca. 2 List do Tymoteusza to „ostatnie słowa” Pawła. Paweł przedstawia w swoim liście swoje obawy i wątpliwości odnośnie kościołów, dzieląc się tym z Tymoteuszem. W swoich ostatnich słowach pragnie zachęcić Tymoteusza oraz pozostałych wierzących do trwania w wierze (2 List do Tymoteusza 3.14) oraz głoszenia ewangelii Jezusa Chrystusa (2 List do Tymoteusza 4.2).

Kluczowe wersety: 2 List do Tymoteusza 1.7, „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.”

2 List do Tymoteusza 3.16-17, „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.”

2 List do Tymoteusza 4.2, „Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.”

2 List do Tymoteusza 4.7-8, „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.”

Krótkie podsumowanie: Paweł zachęca Tymoteusza, aby pozostawał oddany dla Chrystusa i aby trwał w doktrynie, która była mu zwiastowana (2 Tymoteusza 1.1-2, 13-14). Paweł przypomina Tymoteuszowi, aby unikał bezbożnych wierzeń i praktyk, aby nie popadł w czynienie bezprawia (2 Tymoteusza 2.14-26). W czasach ostatecznych będą zarówno nasilone prześladowania jak i odstępstwa od wiary chrześcijańskiej (2 Tymoteusza 3.1-17). Paweł kończy gorącą prośbą do wierzących, aby stali niezachwianie w wierze i ukończyli swój bieg zwycięsko (2 Tymoteusza 4.1-8).

Powiązania: Paweł tak bardzo chciał ostrzec Tymoteusza i tych, dla których był on pastorem, przed fałszywymi nauczycielami, że przytoczył historię magów egipskich, którzy sprzeciwili się Mojżeszowi (2 Księga Mojżeszowa 7.11, 22; 6.7, 18, 19; 9.11). Mimo, iż ich imiona nie są wspomniane w Starym Testamencie, to tradycja wskazuje na mężczyzn, którzy wznieśli złotego cielca i zostali zabici wraz z innymi odstępcami (2 Księga Mojżeszowa 32). Paweł przewiduje taki sam koniec dla tych, którzy opierają się prawdzie o Chrystusie, a których „głupota uwidoczni się wobec wszystkich” (2 Tymoteusza 3.9).

Zastosowanie praktyczne: Łatwo jest zgubić właściwy tor w życiu chrześcijańskim. Powinniśmy patrzeć przed siebie, na nagrodę- jaka czeka nas w niebie- w Jezusie Chrystusie (2 Tymoteusza 4.8). Musimy wzbraniać się przed przyjmowaniem fałszywej doktryny jak i uleganiem bezbożnym praktykom. Będzie to możliwe jedynie wtedy, gdy nasza znajomość Słowa Bożego będzie ugruntowana, a wszystko to, co nie jest biblijne zostanie odrzucone.

EnglishPowrót na polską stronę główną

2 List do Tymoteusza
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries