settings icon
share icon

Księga Objawienia św. Jana (Apokalipsa)


Księga Objawienia św. Jana (Apokalipsa)

Autor: Księga Objawienia 1.1, 4, 9 oraz 22.8 dokładnie wskazuje, że autorem księgi jest apostoł Jan.

Data napisania: Księga Objawienia św. Jana została najprawdopodobniej spisana w latach 90-95 po Chr.

Cel napisania: Objawienie Jezusa Chrystusa zostało dane Janowi przez Boga, aby „ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce.” Księga ta jest przepełniona tajemnicami na temat tego, co się wydarzy. Jest to ostateczne ostrzeżenie dotyczące tego, że świat z pewnością się skończy, po którym nastąpi sąd. Znajdujemy tutaj maleńki wycinek tego, jak będzie wyglądało niebo oraz wszystkie wspaniałości dla tych, którzy zachowają swoje szaty czyste. Objawienie pokazuje nam wielkie prześladowanie ze wszystkimi nieszczęściami oraz ostatecznym ogniem, który w wieczności spotka niewierzących. Księga przedstawia upadek szatana i potępienie jakie spadnie na niego i jego aniołów. Czytamy tutaj o obowiązkach całego stworzenia, o aniołach nieba oraz obietnicach jakie czekają na świętych, którzy będą żyli na wieki z Jezusem w Nowej Jerozolimie. Podobnie jak mówi Jan, trudno jest znaleźć słowa aby opisać to, co czytamy w Księdze Objawienia.

Kluczowe wersety: Księga Objawienia 1.19, „Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem.”

Księga Objawienia 13.16-17, „On także sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.”

Księga Objawienia 19.11, „I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.”

Księga Objawienia 20.11, „I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.”

Księga Objawienia 21.1, „I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.”

Krótkie podsumowanie: Księga Objawienia jest pełna kolorowych opisów wizji, które przedstawiają czasy ostateczne przed powtórnym przyjściem Chrystusa oraz nastanie nowego nieba i nowej ziemi. Księga rozpoczyna się listami skierowanymi do siedmiu kościołów Azji Mniejszej, a później odsłania klęski jakie zostaną wylane na ziemię; oznaczenie bestii numerem „666”; punkt kulminacyjny bitwy o Armagedon; związanie szatana; rządy Pana; Sąd Ostateczny (Wielkiego Białego Tronu) oraz natura wiecznego miasta Boga. Proroctwa dotyczące Jezusa Chrystusa zostaną spełnione, a ostatnie wezwanie do społeczności z nim zapewnia nas, że wkrótce powróci.

Powiązania: Księga Objawienia jest kulminacją proroctw starotestamentowych dotyczących czasów ostatecznych. Opis Antychrysta o którym wspomina Księga Daniela 8.27 jest w pełni przedstawiony w 13 rozdziale Księgi Objawienia. Poza Księgą Objawienia, przykłady literatury apokaliptycznej w Biblii znajdujemy w Księgach Daniela w rozdziałach 7-12, rozdziałach 24-27 Księgi Izajasza, w rozdziałach 37-41 Księgi Ezechiela oraz w rozdziałach 9-12 Księgi Zachariasza. Wszystkie te proroctwa pojawiają się w Księdze Objawienia św. Jana.

Zastosowanie praktyczne: Czy przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zbawiciela? Jeśli tak, to nie powinieneś się bać Bożego sądu nad światem, o którym mówi Księga Objawienia. Sędzia jest po naszej stronie. Zanim jednak przyjdzie sąd ostateczny, jesteśmy powołani do tego by świadczyć przyjaciołom i sąsiadom o Bogu i jego dziele na krzyżu oraz życiu wiecznym z Chrystusem. Wydarzenia opisane w tej księdze są prawdziwe. Powinniśmy żyć w taki sposób, aby ci którzy nas obserwują widzieli w nas radość związaną z przyszłością i zapragnęli także uczestniczyć w tym nowym i wspaniałym życiu z Bogiem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Księga Objawienia św. Jana (Apokalipsa)
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries