settings icon
share icon

1 List do Koryntian


1 List do Koryntian

Autor: 1 List do Koryntian 1.1 wskazuje, że autorem jest apostoł Paweł.

Data napisania: 1 List do Koryntian został napisany około 55 r. po Chr.

Cel napisania: Apostoł Paweł założył kościół w Koryncie. W kilka lat po opuszczeniu kościoła [apostoł Paweł] usłyszał niepokojące relacje na temat sytuacji kościoła w Koryncie. Byli przepełnieni pychą, szukali sobie wymówek na usprawiedliwienie własnej rozwiązłości seksualnej, w niewłaściwy sposób używali darów duchowych, a ich błędne zrozumienie podstawowych doktryn chrześcijańskich coraz bardziej się pogłębiało. Apostoł Paweł napisał swój 1 list, aby przypomnieć Koryntianom, że Jezus Chrystus jest fundamentem kościoła.

Kluczowe wersety: 1 Koryntian 3.3, „Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?”

1 Koryntian 6.19-20, „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.”

1 Koryntian 10.31, „A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.”

1 Koryntian 12.7, „A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.”

1 Koryntian 13.4-7, „Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.”

1 Koryntian 15.3-4, „Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism.”

Krótkie podsumowanie: W kościele korynckim funkcjonowało wiele podziałów. Wierzący dzielili się na grupy podporządkowujące się różnym przywódcom duchowym (1 Koryntian 1.12; 3.1-6). Paweł zachęca wierzących Koryntian, aby byli zjednoczeni ze względu na Chrystusa (1 Koryntian 3.21-23). Wielu w kościele przyzwalało na niemoralne związki (1 Koryntian 5.1-2). Paweł nakazał im wykluczyć ludzi, którzy hańbią kościół (1 Koryntian 5.13). Wierzący w Koryncie stawiali się wzajemnie przed sąd (1 Koryntian 6.1-2). Paweł nauczał Koryntian, że lepiej byłoby ponieść szkodę, aniżeli zaszkodzić ich chrześcijańskiemu świadectwu (1 Koryntian 6.3-8).

Paweł udzielił kościołowi w Koryncie wskazówek na temat małżeństwa i bezżeństwa (celibatu, rozdział 7), składania bożkom ofiar z pokarmu (rozdział 8 i 10), chrześcijańskiej wolności (rozdział 9), zasłaniania głów przez kobiety (1 Koryntian 11.1-16), Wieczerzy Pańskiej (1 Koryntian 11.17-34), darów duchowych (rozdziały 12-14) oraz zmartwychwstania (rozdział 15). Paweł ułożył List do Koryntian w taki sposób, aby udzielić odpowiedzi na pytania jakie postawili mu wierzący w Koryncie, konfrontując ich z niewłaściwym i błędnym nauczaniem jakie przyjęli.

Powiązania: W 10 rozdziale 1 Listu do Koryntian Paweł wykorzystuje historię Izraelitów błądzących po pustyni, aby przedstawić wierzącym w Koryncie błędne zrozumienie wolności i niebezpieczeństwo zbytniej pewności siebie. Paweł przestrzega Koryntian przed ich brakiem samodyscypliny (1 Koryntian 9.24-27). Dalej opisuje Izraelitów którzy, mimo iż widzieli Boże dzieła i jego troskę o nich- ich przejście przez Morze Czerwone, cudowne zabezpieczenie manny z nieba i wody płynącej ze skały- mieli błędne pojęcie wolności, sprzeciwiali się Bogu i popadli w nieprawość i cudzołóstwo. Paweł zachęca kościół w Koryncie, aby pamiętał o sytuacji Izraelitów, unikał pożądania i nieprawości seksualnej (wersety 6-8), aby nie kusili Chrystusa i nie szemrali jak tamci (wersety 9-10). Zobacz także 4 Księgę Mojżeszową 11.4, 34, 25.1-9; 2 Księgę Mojżeszową 16.2, 17.2, 7.

Zastosowanie praktyczne: Wiele problemów czy pytań, jakie stawiali wierzący w kościele w Koryncie, obecnych jest w dzisiejszym świecie. Kościoły nadal zmagają się z podziałami, nieprawością czy kwestią niewłaściwego zrozumienia i wykorzystywania darów duchowych. 1 List do Koryntian równie dobrze mógłby być napisany do dzisiejszego kościoła, a zalecenia i ostrzeżenia Pawła moglibyśmy wykorzystać w odniesieniu do siebie samych. Mimo tych wszystkich napomnień, 1 List do Koryntian zwraca ponownie naszą uwagę na to co ważne- na Chrystusa. Szczera miłość Chrystusowa jest odpowiedzią na wiele problemów (rozdział 13). Właściwe zrozumienie zmartwychwstania Chrystusa, tak jak opisane jest to w 15 rozdziale, a co za tym idzie, właściwe pojmowanie własnego zmartwychwstania, jest lekarstwem na to co nas dzieli i z czym się zmagamy.

EnglishPowrót na polską stronę główną

1 List do Koryntian
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries