settings icon
share icon

1 List do Tymoteusza


1 List do Tymoteusza

Autor: 1 List do Tymoteusza został napisany przez apostoła Pawła (1 List do Tymoteusza 1.1).

Data napisania: 1 List do Tymoteusza został napisany między 62-66 r. po Chr.

Cel napisania: Paweł napisał list do Tymoteusza, aby go zachęcić do ponoszenia odpowiedzialności za rozwój kościoła w Efezie oraz [prawdopodobnie] innych kościołów w Azji (1 List do Tymoteusza 1.3). List ten podaje zasady w jaki sposób wybierać starszych zboru (1 List do Tymoteusza 3.1-7) oraz dostarcza wielu cennych wskazówek w jaki sposób powoływać ludzi do służby w kościele (1 List do Tymoteusza 3.8-13). 1 List do Tymoteusza to ogólnie instrukcja pełna praktycznych rad związanych z organizacją i zarządzaniem kościołem.

Kluczowe wersety: 1 List do Tymoteusza 2.5, „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Pan.”

1 List do Tymoteusza 2.12, „Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża; natomiast powinna zachowywać się spokojnie.”

1 List do Tymoteusza 3.1-2, „Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz.”

1 List do Tymoteusza 4.9-10, „Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.”

1 List do Tymoteusza 6.12, „Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.”

Krótkie podsumowanie: To jest pierwszy list jaki napisał Paweł do Tymoteusza, młodego pastora, który pomagał Pawłowi w pracy misyjnej. Tymoteusz był Grekiem. Jego matka była Żydówką, a ojciec Grekiem. Paweł był dla Tymoteusza kimś więcej aniżeli mentorem i duchowym liderem, był dla niego jak ojciec, a Tymoteusz dla niego jak syn (1 Tymoteusza 1.2). Paweł rozpoczyna swój list zwracając Tymoteuszowi szczególną uwagę na pilnowanie kościoła przed fałszywymi nauczycielami i fałszywą doktryną. Jednak większość listu dotyczy pracy duszpasterskiej. Paweł udziela Tymoteuszowi wskazówek odnośnie właściwego oddawania Bogu czci (rozdział 2) oraz rozwijania dojrzałych liderów do pracy w kościele (rozdział 3). Przeważająca część listu dotyczy pracy duszpasterskiej związanej z ostrzeżeniem przed fałszywymi nauczycielami, odpowiedzialności kościoła względem członków zboru, którzy trwają w grzechu, wdów, starszych czy niewolników. W całym liście Paweł zachęca Tymoteusza, aby trwał niezachwianie, aby wytrwał i aby pozostał wierny swojemu prawdziwemu powołaniu.

Powiązania: Interesujące odniesienie do Starego Testamentu w 1 Liście do Tymoteusza pojawia się, gdy Paweł przytacza podstawowe wymogi dotyczące uznania starszych zboru godnych „podwójnej czci”, zasługujących na szacunek gdy pojawią się oskarżenia o złym postępowaniu (1 Tymoteusza 5.17-19). 5 Księga Mojżeszowa 24.15, 25.4 oraz 3 Księga Mojżeszowa 19.13 mówią o potrzebie opłaty pracownika zgodnie z należnością za wykonaną pracę i czynienie tego „na czas”. Część Prawa Mojżeszowego wymagała świadectwa dwóch lub trzech osób przeciwko komuś (5 Księga Mojżeszowa19.15). Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy byli w kościele w jakim Tymoteusz sprawował posługę pastorską, byli świadomi tych starotestamentowych odniesień.

Zastosowanie praktyczne: Jezus Chrystus przedstawiony jest przez Pawła jako pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem (1 Tymoteusza 2.5), Zbawiciel wszystkich, którzy w niego wierzą. On jest Panem kościoła, a Tymoteusz służy jemu przez bycie pasterzem jego Kościoła. W tym też znajduje się główne zastosowanie 1 listu Pawła do jego „syna w wierze.” Paweł udziela Tymoteuszowi wskazówek odnośnie doktryny Kościoła, przywództwa w Kościele oraz zarządzania Kościołem. Dzisiaj również możemy zastosować te same wskazówki w prowadzeniu lokalnej społeczności. Podobnie jak praca i służba pastora, tak również wymogi względem starszych zboru, diakonów są równie ważne i niezmienne jak były za czasów Tymoteusza. 1 List do Tymoteusza podaje sporą dawkę zaleceń dotyczących przywództwa, administracji i służby pastorskiej lokalnego zboru. Wskazówki wspomniane w tym liście mają zastosowanie względem każdego przywódcy, czy też przyszłego przywódcy kościoła Chrystusa, które są równie aktualne dzisiaj jak były za czasów Pawła. Dla tych, którzy nie zostali powołani do funkcji przywódczych w kościele, księga nadal jest pełna praktycznych zaleceń. Każdy naśladowca Chrystusa musi zabiegać o wiarę i unikać fałszywego nauczania. Każdy naśladowca musi stać niewzruszenie i wytrwać do końca.

EnglishPowrót na polską stronę główną

1 List do Tymoteusza
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries