settings icon
share icon

1 List św. Piotra


1 List św. Piotra

Autor: 1 List św. Piotra 1.1 wskazuje, że autorem jest apostoł Piotr.

Data napisania: 1 List św. Piotra został prawdopodobnie napisany w latach 60-65 po Chr.

Cel napisania: 1 List św. Piotra jest listem skierowanym do wierzących rozproszonych po całym ówczesnych świecie, a którzy zmagali się z wielkimi prześladowaniami. Piotr doskonale wiedział, co to znaczy doświadczać prześladowań. Był on pobity, zastraszany, karany i więziony za głoszenie Słowa Bożego. Wiedział ile potrzeba by nie popaść w zgorzknienie, nie stracić nadziei i żyć w pełni wiary i posłuszeństwa, prowadząc zwycięskie życie. Świadomość, że żyje w nadziei Jezusa było przesłaniem a przykład życia Chrystusa chciał naśladować.

Kluczowe wersety: 1 List św. Piotra 1.3, „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.”

1 List św. Piotra 2.9, „Ale wy jesteście, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.”

1 List św. Piotra 2.24, „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.”

1 List św. Piotra 5.8-9, „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawiajcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.”

Krótkie podsumowanie: Mimo, iż ten czas prześladowań był naprawdę okrutny, to jednak Piotr wskazuje, że jest to czas (powód) by się radować. Mówi, aby cierpienia w imię Chrystusa uznawać za przywilej, gdyż Zbawca cierpiał za nasze grzechy. List ten odzwierciedla osobiste doświadczenia Piotra z Jezusem oraz przesłanie treści jego kazań z Dziejów Apostolskich. Piotr potwierdza, że szatan jest największym przeciwnikiem każdego chrześcijanina, lecz pewność powtórnego przyjścia Chrystusa utwierdza wierzących w nadziei.

Powiązania: Znajomość prawa Starego Testamentu oraz proroków sprawia, że Piotr potrafi wytłumaczyć wiele fragmentów starotestamentowych w świetle życia i służby Mesjasza, Jezusa Chrystusa. W 1 Liście św. Piotra 1.16 cytuje on fragment 3 Księgi Mojżeszowej 11.44: „Bądźcie świętymi, bom ja jest święty.” Lecz najpierw tłumaczy, że ten rodzaj świętości nie osiąga się poprzez wypełnianie prawa, lecz dzięki łasce zapewnionej dla wszystkich wierzących w Chrystusa (werset 13). Poza tym, Piotr tłumaczy odniesienia do „kamienia węgielnego” z Księgi Izajasza 28.16 oraz Psalmu 118.22, czyli Chrystusa, którym wzgardzili Żydzi przez swoje nieposłuszeństwo i niewiarę. Dodatkowymi odniesieniami do Starego Testamentu jest bezgrzeszność Chrystusa (1 Piotra 2.22/ Księga Izajasza 53.9) oraz napomnienia do świętego życia możliwe dzięki mocy Bożej, a które przynosi błogosławieństwa (1 Piotra 3.10-12; Psalm 34.12-16; 1 Piotra 5.5; Księga Przypowieści Salomona 3.34).

Zastosowanie praktyczne: Pewność życia wiecznego jest dana wszystkim chrześcijanom. Jednym ze sposobów utożsamiania się z Chrystusem jest uczestniczenie w jego cierpieniach. Dla nas będzie to oznaczało, że okazujemy cierpliwość gdy nas obrażają czy ubliżają, albo gdy nazywają nas „świętoszkami.” Nasze cierpienia i tak są niczym w porównaniu z tym, co wycierpiał Chrystus za nas na krzyżu. Stań w obronie tego co wiesz i w co wierzysz, że jest prawdą, i raduj się pomimo, iż świat i szatan pragnie ciebie „złamać.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

1 List św. Piotra
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries