Spørsmål om Teologi


Hva er systematisk teologi?

Hva er det kristne verdensbildet?

Kalvinisme vs. Arminianisme – hva er riktig og hva er forskjellen?

Hva er dispensasjonalisme og er det Biblisk?

Hva er forutbestemmelse? Er forutbestemmelse biblisk?

Hva er premillennialisme? Bør vi tolke Skriften bokstavelig?


Returner til den norske hjemmesiden

Spørsmål om Teologi