settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er systematisk teologi?

Svar


"Systematisk" refererer til noe som blir satt i et system. Systematisk teologi er derfor delingen av systemteologier som forklarer de ulike områdene. For eksempel så gir mange bøker i Bibelen informasjon om englene, men ingen bok gir all informasjon om englene. Systematisk teologi tar all informasjon om engler fra alle bøkene i Bibelen og organiserer det inn i et system kalt angellogi. Dette er det systematisk teologi handler om – rett og slett organisering av Bibelens lære i kategoriske systemer.

Teologi er studiet av Gud Faderen. Kristologi er studiet av Guds Sønn, det vil si Herren Jesus Kristus. Pneumatologi er studiet av Gud Den Hellige Ånd. Bilbiologi er studiet av Bibelen. Soteriologi er studiet av frelse. Ekklesiologi er studiet av kirken. Eskatologi er læren om endetiden. Angelologi er studiet av engler. Kristen Demonologi er studiet av demoner fra et kristent perspektiv. Kristen antropologi er studiet av menneskeheten fra et kristent perspektiv. Hamartiologi er studiet av synd. Systematisk teologi er et viktig verktøy i å hjelpe oss å forstå og undervise Bibelen på en organisert måte.

I tillegg til systematisk teologi så finnes det andre måter å dele opp teologien på. Bibelsk teologi er studiet av en bestemt bok (eller bøker) av Bibelen og vektlegger ulike aspekter ved teologien det fokuserer på. For eksempel er Johannes-evangeliet veldig kristologisk siden den fokuserer så mye på Kristi guddommelighet (1:1 Johannes, 14, 8:58, 10:30, 20:28). Historisk teologi er studiet av doktriner og hvordan de har utviklet seg over århundrene av den Kristne kirke. Den dogmatiske teologien er studiet av læresetninger av visse kristne grupper som har systematisert læren, for eksempel Kalvinistisk teologi og dispensasjonal teologi. Moderne teologi er studiet av doktriner som har utviklet eller kommer i fokus i nyere tid. Uansett hvilken metode du benytter deg av så er det viktig er at teologien faktisk er studert.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er systematisk teologi?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries