Kalvinisme vs. Arminianisme – hvilket syn er riktig?Spørsmål: "Kalvinisme vs. Arminianisme – hvilket syn er riktig?"

Svar:
Kalvinisme og Arminianisme er to teologiske systemer som forsøker å forklare forholdet mellom Guds suverenitet og menneskets ansvar i saken om frelse. Kalvinismen er oppkalt etter John Calvin, en fransk teolog som levde mellom 1509-1564. Arminianismen er oppkalt etter Jacobus Arminius, en nederlandsk teolog som levde mellom 1560-1609.

Begge systemene kan oppsummeres med fem poeng. Kalvinismens hovedsakelige standpunkt innebærer total fordervelse av mennesket mens Arminianism ”bare” snakker om delvis fordervelse. Total fordervelse innebærer at alle aspekter av menneskeheten er smittet av synd, og derfor klarer ikke mennesket å komme til Gud på eget initiativ. Delvis fordervelse innebærer at alle aspekter av menneskeheten er smittet av synd, men ikke i den grad at de ikke klarer å plassere sin tro på Gud av seg selv.

Kalvinismen inkluderer troen på at valget er ubetinget, mens Arminianismen tror på betinget valg. Ubetinget valg er det syn at Gud velger hvilke personer Han vil frelse basert utelukkende på Hans vilje alene og ikke noe annet. Betinget valg innebærer at Gud velger de personer Han vil frelse basert på Hans visjoner om hvem som velger å tro på Kristus som frelser og baserer dermed sitt valg på betingelse av at den enkelte velger Gud.

Kalvinismen ser forsoningen som begrenset, mens Arminianismen ser på det som ubegrenset. Dette er den mest kontroversielle av de fem punktene. Begrenset soning er troen på at Jesus bare døde for de utvalgte. Ubegrenset soning er troen på at Jesus døde for alle, men at Hans død ikke er effektiv før en person velger å tro på Jesus Kristus som sin frelser.

Kalvinismen inkluderer troen på at Guds nåde er uimotståelig, mens Arminianismen hevder at en person faktisk kan motstå Guds nåde. Uimotståelig nåde er når Gud skal frelse noen – da vil denne personen ikke klare å unngå å bli frelst. Det motsatte innebærer derfor at en person kan avvise dette tilbudet; den kan velge det selv.

Kalvinisme står for utholdenhet av de hellige, mens Arminianismen står for betinget frelse. Utholdenhet av de hellige refererer til konseptet at en person som er valgt av Gud vil holde ut i tro og vil ikke permanent fornekte Kristus eller vende seg bort fra Ham. Betinget frelsing er av den oppfatning at en troende i Kristus kan, av hans/hennes egen frie vilje, vende seg bort fra Kristus og dermed gå glipp av denne muligheten.

Så, hva er egentlig riktig i denne debatten? Det er interessant å merke seg at i mangfoldet av Kristus legeme så finner du alle slags blandinger av Kalvinismen og Arminianismen. Det er fempunkt- kalvinistene og fempunkt-arminianene, og samtidig finnes det også trepunkt-kalvinistene og topunkt-arminianene. Mange troende blander litt. Men til syvende og sist så er det vår oppfatning at begge systemene svikter ved at de forsøker å forklare det uforklarlige. Mennesker er i stand til fullt ut å begripe et konsept som dette. Ja, Gud er helt suveren og vet alt. Og ja, mennesket kan og skal selv velge om de vil tro på Jesus Kristus og frelses eller ikke. Dette kan virke motstridende for oss, men i Guds tanker så er dette helt naturlig og logisk.


Returner til den norske hjemmesiden

Kalvinisme vs. Arminianisme – hvilket syn er riktig?