settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er dispensasjonalisme og er det Biblisk?

Svar


Dispensasjonalisme er et teologisystem som har to primære meninger 1) En konsekvent bokstavelig tolkning av Skriften, og da særlig Bibelens profetier. 2) Et skille mellom Israel og menigheten i Guds program.

Dispensasjonalister hevder at deres prinsipp for hermeneutikk er at av bokstavelig tolkning, som betyr å gi hvert ord betydningen det ville vanligvis ha i det daglige bruk. Symboler, er tall for tale og typer alt tolket tydelig i denne metoden, og dette er på ingen måte i strid med bokstavelig tolkning. Selv symboler og figurative uttrykk har bokstavelig betydninger bak dem.

Det er minst tre grunner til at dette er den beste måten å vise Skriften. Først filosofisk, synes formålet med språket å kreve at vi tolke det bokstavelig. Språk ble gitt av Gud for det formål å kunne kommunisere. Den andre grunnen er bibelsk. Hver profeti om Jesus Kristus i Det Gamle Testamente ble oppfylt bokstavelig. Jesu fødsel, Jesu tjeneste, Jesu død og Jesu oppstandelse - alt skjedde nøyaktig og bokstavelig som Det Gamle Testamente forutsa. Det er ingen ikke-bokstavelige oppfyllelser av disse profetiene i Det Nye Testamente. Dette argumenterer sterkt for den bokstavelige metoden. Hvis bokstavelig tolkning ikke er brukt i å studere Skriftene, er det ingen objektiv standard der til å forstå Bibelen. Hver eneste person ville være i stand til å tolke Bibelen som han så passende. Bibelsk tolkning vil tilfalle til "hva dette avsnittet sier til meg ..." istedenfor "Bibelen sier ..." Dessverre er dette allerede tilfellet i mye av det som kalles bibelsk tolkning dag.

Teologi lærer oss at det er to forskjellige folk av Gud: Israel og kirken. Dispensatsjonalister tror at frelsen har alltid vært ved tro på Gud i Det Gamle Testamente og spesielt i Gud Sønnen i Det Nye Testamente. Dispensasjonalister mener at kirken ikke har erstattet Israel i Guds program og Det Gamle Testamentets løfter til Israel ikke har blitt overført til kirken. De mener at løftene Gud gav Israel (for land, mange etterkommere, og velsignelser) i Det gamle Testamente blir til slutt oppfylt i 1000-års periode som er omtalt i Johannes åpenbaring, kapittel 20. Dispensasjonalister tror at akkurat som Gud i denne alderen fokuserer sin oppmerksomhet på kirken, vil Han igjen i fremtiden fokusere sin oppmerksomhet på Israel (Romerne 9-11).

Ved hjelp av dette systemet som grunnlag så forstår dispensasjonalistene at Bibelen er organisert i syv dispensasjoner: Uskyldighet (1. Mosebok 1:1 til 3:7), samvittighet (1. Mosebok 3:8 til 8:22),menneskelig styre (1. Mosebok 9:1 - 11:32), løfter (1. Mosebok 12:1 - 2. Mosebok 19:25), lover (2. Mosebok 20:1-Apostlenes gjerninger 2:4), nåde (Apostlenes gjerninger 2:4, Johannes åpenbaring 20:3), og tusenårige riket (Johannes åpenbaring 20:4-6). Igjen, disse dispensasjoner ikke er veier til frelse, men oppførsel som Gud forholder seg til mennesket. Dispensasjonalisme, som et system, resulterer i en premillennial tolkning av Kristi gjenkomst og vanligvis en pretribulational tolkning av bortrykkelsen. For å oppsummere så er dispensasjonalismen et teologisk system som vektlegger den bokstavelige tolkingen av Bibelens profetier og som gjenkjenner et klart skille mellom Israel og kirken, og organiserer Bibelen til de ulike dispensasjoner den presenterer.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er dispensasjonalisme og er det Biblisk?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries