Spørsmål om Bibelen


Er Bibelen virkelig Guds Ord?

Inneholder Bibelen feil, motsigelser eller andre ting som ikke stemmer?

Er Bibelen relevant i dag?

Hvordan og når ble kanonen og Bibelen samlet til en?

Hva er den korrekte måten å studere Bibelen på?

Hva innebærer det at Bibelen er inspirert?

Hvorfor bør vi lese og studere bibelen?


Returner til den norske hjemmesiden

Spørsmål om Bibelen