settings icon
share icon
Spørsmål

Hva innebærer det at Bibelen er inspirert?

Svar


Når folk snakker om at Bibelen er inspirert så refererer de til det faktum at Gud var guddommelig inspirert av de menneskelige forfattere av Skriften på en slik måte at det de skrev var svært likt Guds Ord. I sammenhengen med Skriften så betyr ordet "inspirasjon" bare "innåndet av Gud." Inspirasjon betyr at Bibelen virkelig er Guds Ord og gjør Bibelen unik blant alle andre bøker, det betyr altså ikke at Bibelen er en kopi av noe annet.

Mens det er ulike syn på i hvilken grad Bibelen er inspirert, kan det ikke være noen tvil om at Bibelen selv hevder at hvert ord i alle deler av Bibelen kommer fra Gud (1. Korinterne 2:12-13, 2. Timoteus 3:16-17). Dette synet på Skriften er ofte referert til såkalt "verbal plenum"-inspirasjon. Det finnes flere ulike måter å tolke dette på, men til syvende og sist så er Bibelen uansett Guds Ord.

Omfanget av inspirasjon kan tydelig ses i 2. Timoteus 3:16, "Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til undervisning, irettesettelse, korrigering og opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske kan være rustet til all god gjerning . "Dette verset forteller oss at Gud inspirerte alt i Skriften og at det er lønnsomt for oss. Det er ikke bare de delene av Bibelen som omhandler religiøse doktriner som er inspirert, men hver og ord fra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring. Fordi det er inspirert av Gud, er derfor Skriften autoritativ når det gjelder å etablere læren, og tilstrekkelig for å undervise mennesket i hvordan man bør oppføre seg på en korrekt måte i sitt personlige forhold til Gud. Bibelen hevder ikke bare å være inspirert av Gud, men også å ha overnaturlige evner som får oss til å endre oss og gjøre oss "ferdige." Hva mer kan vi begjære?

Et annet vers som omhandler inspirasjon Skriften er 2. Peter 1:21. Dette verset hjelper oss å forstå at selv om Gud brukte menn med sine særegne personligheter og skrive stiler, så var Gud guddommelig inspirert av de ordene de skrev. Jesus selv bekreftet dette i det Han sa "Tro ikke at jeg har kommet for å oppheve loven eller profetene, jeg har ikke kommet for å oppheve men for å oppfylle dem. Jeg forteller deg sannheten, før himmel og jord forgår, ikke med den minste bokstav, ikke med et pennestrøk, vil på noen måte forsvinne fra loven..."(Matteus 5:17-18). I disse versene er det Jesus selv som forsterker nøyaktigheten av Skriften ned til minste detalj og det minste skilletegn, nettopp fordi det er Guds Ord.

Fordi Skriften er inspirert av Gud, kan vi konkludere med at de også er ufeilbarlig og autoritative. Et korrekt bilde av Gud vil føre oss til et korrekt bilde av Hans Ord. Og siden Gud er allmektig, allvitende, og helt perfekt så vil Hans Ord også ha de samme egenskapene. Så Bibelen er uten tvil Guds Ord til menneskeheten.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva innebærer det at Bibelen er inspirert?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries