settings icon
share icon

လူသားများနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ

။သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ရှိသော ကောင်းကင်တမန်?

သမ္မာကျမ်းစာက နတ်ဆိုးများအကြောင်းကို မည်သို့ဖော်ပြထားသနည်း။?

စာတန်သည် မည်သူဖြစ်သနည်း။?

နတ်ဆိုးစွဲခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာက မည်ကဲ့သို့ဖော်ပြ ထားသနည်း။ ယနေ့ နတ်ဆိုးစွဲနိုင်ကြမည်လား။ စွဲနိုင်ကြလျှင် နတ်ဆိုးစွဲခြင်းလက္ခဏာများကို ဖော် ပြပါ။?

ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည် နတ်ဆိုးစွဲနိုင်မည်လား။?

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း၁-၄ ထဲတွင် ဖော်ပြထားသော ဘုရားသခင်၏သားများနှင့် လူ၏သမီးများသည် မည်သူများဖြစ်ကြသနည်း။?ထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

လူသားများနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ
© Copyright Got Questions Ministries