settings icon
share icon
မေးခွန်း

နတ်ဆိုးစွဲခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာက မည်ကဲ့သို့ဖော်ပြ ထားသနည်း။ ယနေ့ နတ်ဆိုးစွဲနိုင်ကြမည်လား။ စွဲနိုင်ကြလျှင် နတ်ဆိုးစွဲခြင်းလက္ခဏာများကို ဖော် ပြပါ။

အဖြေ


သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် နတ်ဆိုးရောဂါစွဲခြင်း(သို့) နတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းသာဓကအချို့တို့ ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုဥပမာများမှ နတ်ဆိုးများနှိပ်စက်ခြင်းသာဓကအချို့နှင့် နတ်ဆိုးများက လူတစ်ဦးမည်သို့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်နိုင်ခြင်းများကို ကျွနု်ပ်တို့တွေ့နိုင်ပါသည်။ နတ်ဆိုးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြသောကျမ်းချက်များသည်- မဿဲ ၉း၃၂-၃၃၊ ၁၂း၂၂၊ ၁ရး၁၈၊ မာကု ၅း၁-၂၀၊ ရး၂၆-၃၀၊ လုကာ ၄း၃၃-၃၆၊ လုကာ ၂၂း၃၊ တမန် ၁၆း၁၆-၁၈။ အချို့သောကျမ်းပိုဒ်များတွင် နတ်ဆိုးရောဂါစွဲခြင်းကြောင့် စကားမပြောတတ်ခြင်း၊ ဝက်ရူးပြန်ရော ဂါစွဲခြင်း၊ မျက်စိကန်းခြင်းစသော ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့တဲ့မှုများဖြစ်စေ တတ်သည်။ အခြားသောကစ္စများတွင် နတ်ဆိုးစွဲခြင်းကြောင်းဆိုးသွမ်းမှုများပြုကြသည်။ ယုဒရှာကရုသည် အဓိ က ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တမန်တော်ဝတ္တု ၁၆း၁၆-၁၈ ထဲတွင် ၀ိညာဉ်ဆိုးက ကျွန်မအမျိုးသမီး တစ်ဦးအား သူမကိုယ်တိုင်သင်ယူခြင်းထက်သာလွန်သော အရာများဖော်ပြပေးနိုင်သော ပညာကို ပေးထားခဲ့သည်။ ဂါဒလပြည်တွင်ရှိသောနတ်ဆိုးစွဲသောသူသည် လေဂေါင် ခေါ် နတ်ဆိုးအမြားအ ပြားတို့သည် သူ့အထဲတွင်ရှိသည်။ သူသည် သာမန်လူတစ်ဦးထက်ခွန်အားရှိပြီး၊ သချႋုင်းကုန်းများ တွင် အဝတ်မပါဘဲနေထိုင်ခဲ့သည်။ ရှောလုရှင်ဘုရင်သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန်ကျင်ဘက်ပြုခဲ့ပြီး သည့်နောက် နတ်ဆိုးများက သူ့ကို နှောက်ယှက်ခဲ့ကြသည် (၁ဓမ္မ ၁၆း၁၄၊ ၁၅၊ ၁၈း၁၀-၁၁၊ ၁၉း၉ -၁၀)။ ထို့ကြောင့်သူသည် အလွန်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလာခဲ့ကာ ဒါ၀ိဒ်ကို ပို၍သတ်လိုခဲ့သည်။

ထိုကြောင့် နတ်ဆိုးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားသော သာဓကများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စိတ်ရူးသွပ်သဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်မထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းများကို ခံစားခြင်း၊ အလွန်အားသန်ခြင်း၊ ရိုင်းရှိုင်းခြင်း၊ အကျင့် စာရိတ္တပျက်ပြားခြင်း၊ သဘာဝတရားအားဖြင့်မသိနိုင်သောအရာများကို ဝေငှနိုင်စွမ်းရှိခြင်း စသည် တို့ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့သောလက္ခဏာရှိသောသူများသည် နတ်ဆိုးစွဲသည်ဟု အထစ်ကျ ပြော၍မရသည် ကို မှတ်သားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဝမ်းနည်းသောသူများ (သို့) စိတ်မမှန် စိတ်ဓါတ်ကျသောသူများသည် နတ်ဆိုးစွဲသည်ဟု မပြောနိုင်ပေ။ တနည်းအားဖြင့်၊ အနောက်တိုင်း သားများသည် နတ်နှင့်ပတ်သက်သောအတတ်ပညာ၊ စုန်းအတတ်စသည်တို့ကို လူတစ်ဦး၏အ သက်တာတွင် များစွာမတွေ့ရပေ။

ကိုယ်ခန္ဓာ (သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်းချို့ယွင်းချက်သည် နတ်ဆိုးစွဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု လူတစ်ဦးက ပြောနိုင်ပေသည်။ ထိုသို့စွပ်စွဲခြင်းသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားမရှိခြင်း (၂ကော ၂း၁၀-၁၁)၊ အဓိကအားဖြင့်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့် သူ၏အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင် ချက်များနှင့် ပတ်သက်သော မမှန်သောခံယူချက်များကို ယုံကြည်စွဲကိုင်သူများဖြစ်သည် (၂ကော ၁၁း၃-၄၊ ၁၃-၁၅၊ ၁တိ ၄း၁-၅၊ ၁ယော ၄း၁-၃)။

ခရစ်ယာန်များ၏အသက်တာထဲတွင် နတ်ဆိုးများပါဝင်နိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တမန်တော်ရှင်ပေ တာရုကို ကြည့်လျှင် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည် နတ်ဆိုးများက လွှမ်းမိုးနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြပေးသော သာဓကဖြစ်သည်(မဿဲ ၁၆း၂၃)။ နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးများနှိပ်စက်ခြင်းခံသောသူများသည် “နတ် ဆိုး” စွဲသောသူများဖြစ်ကြသည်ဟု အချို့သောသူများက ပြောတတ်ကြသည်။ သို့သော် ခရစ် တော်ထဲ၌ ရှိသောယုံကြည်သူတစ်ဦးသည် နတ်ဆိုးစွဲနိုင်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြပေး နိုင်သော သာဓက မတွေ့နိုင်ပေ။ သီအိုလျော်ဂျီတတ်ကျွမ်းသော ပုဂ္ဂိုလ်များက ခရစ်ယာန်များထဲ တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်ပြီး (၂ကော ၁း၂၂၊ ၅း၅၊ ၁ကော ၆း၁၉) ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ်တော်က နတ်ဆိုးများကို နေရာပေး၍အတူတကွမနေထိုင်လိုသောကြောင့် ခရစ်ယာန်များ သည် နတ်ဆိုးမစွဲနိုင်ကြပေဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။

လူတစ်ဦးသည် နတ်ဆိုးစွဲရန်မည်သို့ ခွင့်ပြုထားသည်ကို ကျွနု်ပ်တို့မသိရပေ။ ယုဒရှာကာရုတ်ကို ကြည့်လျှင် သူသည် လောဘကြီးခြင်းအားဖြင့် သူ၏နှလုံးသားကို အပြစ်ပြုရန်ခွင့်လွှတ်ထားပါ သည် (ယောဟန် ၁၂း၆)။ ထိုကြောင့်လူတစ်ဦးသည် အပြစ်ပြုရန်အတွက် သူ၏နှလုံးသားခွင့်ပြု လျှင် ထိုသူသည် နတ်ဆိုးဝင်ရန် ခေါ်ဖိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သာသနာပြုသူများအတွေ့အကြုံအ ရ ရုပ်ဝတ္ထုများကို ကိုးကွယ်သောသူများနှင့် စုန်းအတတ်များတွင် ရောနှောပါဝင်သောသူများသည် နတ်ဆိုးစွဲသောသူများဖြစ်သည်ကို သိရှိနိုင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်သော သူများသည် နတ်ဆိုးများကို ကိုးကွယ်သောသူများဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည် ( ဝတ်ပြု ၁ရးရ၊ တရား ၃၂း၁၇၊ ဆာလံ ၁၀၆း၃၇၊ ၁ကော ၁ဝး၂၀)။ ထိုကြောင့် ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်သောသူများ သည် နတ်ဆိုးစွဲသောသူများအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းသည် မထူးဆန်းလှပေ။

ထိုကြောင့် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ကျမ်းပိုဒ်များနှင့် သာသနာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သူများ၏ အတွေ့အကြုံအရ အပြစ်အချို့ပြုရာတွင် ပါဝင်သောသူများ (သို့) စုန်းအတတ်တွင် ပါဝင်သောသူ များ ( တမင်သက်သက်ပါဝင်သောသူများ၊ မသိဘဲလျက်ပါဝင်သောသူများ) သည် သူတို့၏အ သက်တာကို နတ်နှင့်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ၄င်း ထဲတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု၊ အရက်သေစာများကို အရူးအမူးသောက်သုံးခြင်း၊ ပုန်ကန် ထကြွခြင်း၊ ခါးသီးစွာပြောဆိုခြင်း၊ နှင့် အလွန်အကျွံတွေးတောခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။

အခြားသော ယူဆချက်အချို့တို့ကို လည်းပါဝင်သည်။ စာတန်နှင့် ၄င်း၏အပေါင်းအဖော်များသည် ဘုရားသခင်၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ မည်သည့်အရာတစုံတခုမျှမပြုနိုင်ပေ (ယာကုပ် ၁-၂)။ ယုဒရှကာရုတ်သည် သခင်ယေရှုကို ရောင်းစားနိုင်သည့်ကိစ္စကဲ့သို့၊ စာတန်သည် မိမိ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အောင်မြင်သည်ဟု သူ့ကိုယ်သူယူဆသော်လည်း သူ၏လုပ်ရပ်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်ကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့သော သူများသည် စုန်းအတတ်နှင့် နတ်နှင့်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုများအားဖြင့် စိတ်ဒုက္ခရောက်တတ် ကြသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းသည် မိုက်မဲမှုနှင့် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ် သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဆက်ကပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်၏ဝတ်လုံတော်ကို လွမ်းခြုံသည်ဖြစ်စေ၊ သူ၏ခွန်အားကို အားကိုးသည်ဖြစ်စေ( ဧဖက် ၆း၁၀-၁၈) ကျွနု်ပ်တို့သည် နတ်ဆိုးများကို ကြောက်ရွံ့ရန် မလိုအပ်တော့ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်က မကောင်းသော မနိဌါရုပ်များကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

နတ်ဆိုးစွဲခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာက မည်ကဲ့သို့ဖော်ပြ ထားသနည်း။ ယနေ့ နတ်ဆိုးစွဲနိုင်ကြမည်လား။ စွဲနိုင်ကြလျှင် နတ်ဆိုးစွဲခြင်းလက္ခဏာများကို ဖော် ပြပါ။
© Copyright Got Questions Ministries