settings icon
share icon

Emedi-o! Nkappa www.GotQuestion.org! ake Ikọ Ibibio ado mi!

Ibọọrọ mbịmme ÑwedAbasi

Imikpe ubọk ibaña ke nnyịn idikana ibọọrọ mme mbịmme ewette ke Ikọ Ibibio idaha ami kana. Akpedo afo amekan iwet anyᴧñ akan adikood Ikọ mmakara, amekeme isịn mme mbịmme mfo mi ke - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Ke idak ami, edọñ mme ufañ ñwed ewette ke Ikọ Ibibio:Eti Etob

Amenie Nsinsi Uwem?

Amebọ edifeen? Ñdinam die mbọ edifeen nto Abasi?

Nsoo ke awuọñọ adiyịmme Jesus nte asanasana Andinyaaña mfo?

Nso-o ido usᴧñ edinyaaña?

Awo-Abasi ado anie-e?

Ami mme yak mbọtidem mmi idahado nsịn ke Jesus… nso-o mfen?Mme ata-a akpan mbịmme

Nte Abasi mmọdo aba?

Anie ido Jesus Christ?

Nte Jesus ado Abasi?

Ibọọrọ mbịmme ÑwedAbasi
© Copyright Got Questions Ministries