settings icon
share icon
Mbịmme:

Awo-Abasi ado anie-e?

Ibọọrọ:


Se Awo-Abasi anwọọñọ ke dịksiọnari akpedo ñkpọ nte “mbuọtidem awo awᴧttọ anwa-anwa ke Jesus ado ayịn Abasi me edu ukpono abañake mme ukpeebñkpọ Jesus.” Akpọsᴧk ado ayemmi ado eti ntọọñọ, nte mme uwak dịksiọnari mfen, anye ikanna inam nọ anekke anwana akpanikọ asịneke ke ÑwedAbasi abaña se adido Awo-Abasi anwuọñọ. Ikọ ami “Awo-Abasi” asịne akan ita ke Ufa Edioomo (Utom Mme Apostle 11:26; 26:28; 1 Peter 4:16). Eketo ekood mme akpa nsaña Jesus “Mbon-Abasi” ke Antioch (Utom Mme Apostle 11:26) sia mme eduuwem amọ, edinam, ye ikọ amọ etañña akebiod Christ. Ikọ ami “Christian” anwuọọñọ “ado ake eboho Christ” amaana anwọọñọ “nsaña Christ.”

Se idiọk ado ke uwak isua amakefurọ, ikọ ami “Awo-Abasi” inekke-ke inie ufọn aba sia ewak edikama nkood mme awo ekponoke Abasi ye mbon eniehe ata nnen-nnen ido adooho amọ ekeme edido eti nsaña Christ, usᴧk ini amọ idooho. Uwak awo iminịmme Jesus Christ ke akpanikọ ekịt idem amọ nte mme Awo-Abasi ke ntak adooho amọ esika ufọkAbasi enyᴧñ edᴧñ ke idịd ediọọñọke nte idịd “Mbon-Abasi”. Ado uka ufọkAbasi, unam ñkpọ nnọ mbon a-afo afọnnọ akan, me udo eti awo, idinamma afo ado Awo-Abasi. Edika ufọkAbasi inamma yak ado Awo-Abasi, anyᴧñ aba nte edika itie unịm mmotto iminamma yak afo ado mmotto. Edido keed ke atu mme adᴧk ufọkAbasi, aka ufọkAbasi afịd usen, anyᴧñ anọ enọ ediwam utom ufọkAbasi inamma afo ado Awo-Abasi.

ÑwedAbasi ikpeeb nnyịn abo ke eti utom a-nnyịn inamma ikemeke adinam Abasi iyịmme nnyịn. Titus 3:5 abo, “Anye inyaaña nnyịn, itooho ke nti ñkpọ ake nnyịn inamma, ado ato ke ntak mbọm amọ. Anye inyaaña nnyịn ato ke ediyet abufa emana anyᴧñ anam ido abufa ato ke edisana spirit.” Ke ntodo, Awo-Abasi ado awo amakemana abufa ke Abasi (John 3:5; John 3:7; 1 Peter 1:23) abuọtidem anyᴧñ anịm Jesus Christ ke akpanikọ. Ñwed Mbon Ephesus 2:8 adọkkọ nnyịn abo“…ke mfọn ke inyaaña ndufo, ato mbuọtidem-ndion ami idooho ke idem ndufo, ado enọ atooho Abasi.”

Ata Awo-Abasi ado awo asịne mbuọtidem anyᴧñ anịm awo ado ke akpanikọ ye utom Jesus Christ, mkpa Amọ ke cross nte ukpe-ñkpọ isop idiọk ñkpọ ye edised Amọ ke ayọhọ usen ita. John 1:12 adọkkọ nnyịn abo, “Ado afịd mbon edaarake anye, mbon ekenịmme anyịñ Amọ ke akpanikọ, Anye amanọ amọ unen adikappa ndo nditọ Abasi.” Idiọñọ eti Awo-Abasi ado ima a-anye aniehe anọ mbon mfen ye edisuuho iwuod inọ ikọ Abasi (1 John 2:4, 10). Eti Awo-Abasi ado ata ayịn Abasi, mbaak ubon Abasi, ye anye enọhọ ufa uwem ke Christ Jesus.

English



Tịmme ka-a home page Ikọ Ibibio

Amenie mme mbịmme?
© Copyright Got Questions Ministries