settings icon
share icon

مْرْحْبَا بِيكُومْ فْ النُّسْخَة دْيَالْ الدَّارِجَة الْمْغْرِبِيَّة دْيَالْ www.GotQuestions.org!

أَجْوِبَة عْلَى الأسْئِلَة دْيَالْ الْكِتَابْ الْمُقَدَّسْ

كَانْعْتَادْرُو، وَلَكِنّْ مَايْمْكْنَّاشْ نْقْبْلُوا الأَسْئِلَة لِّي كَاتْجِينَا بِالدَّارِجَة الْمْغْرِبِيَّة فْ هَادْ لْوْقْتْ. إلاَ كُنْتِي تْقْدْرْ تْكْتْبْ أُو تْقْرَا بْاللُّغَة الإنْجْلِيزِيَّة، إمْكْنْ تْصِيفْطْ لِينَا الأسْئِلَة دْيَالْكْ عْلَى - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

غَا تْلْقَاوْ فْ الْتْحْتْ الصّْفْحَاتْ لِّي مْتّْوْفّْرَة عْنْدْنَا بْالدَّارِجَة الْمْغْرِبِيَّة:الأسْئِلَة الْمُهِمَّة بْزَّافْ

وَاشْ عْنْدْكْ الْحَيَاةْ الأَبَدِيّة؟

وَاشْ حْصْلْتِي عْلَى الْغُفْرَانْ؟ كِيفَاشْ إعْطِينِي اللهْ الغُفْرَان؟

أَشْ كَايْعْنِي أَنَّكْ تْقْبْلْ يَسُوعْ كَمُخَلِّصْ شْخْصِي لِيكْ؟

أَشْنَا هُوَ طْرِيقْ الْخَلَاصْ؟

شكون هُوَ الْمَسِيحِي؟

يَالاَّهْ آمْنْتْ بْيَسُوعْ... أَشْنُو دَابَا؟الأسْئِلَة لِّي كَاتّْطْرْحْ بْزَّافْ

وَاشْ اللهْ كَايْنْ؟

شْكُونْ هُوَ يَسُوعْ الْمَسِيحْ؟

وَاشْ يَسُوعْ هُوَ اللهْ؟ وَاشْ سْبْقْ لْيَسُوعْ كَايْدَّاعِي أَنُّو هُوَ اللهْ؟

أَجْوِبَة عْلَى الأسْئِلَة دْيَالْ الْكِتَابْ الْمُقَدَّسْ
© Copyright Got Questions Ministries