settings icon
share icon
سُؤَالْ:

أَشْ كَايْعْنِي أَنَّكْ تْقْبْلْ يَسُوعْ كَمُخَلِّصْ شْخْصِي لِيكْ؟

الجَوَابْ:


وَاشْ قْبْلْتِي يَسُوعْ كَمُخَلِّصْ شَخِْصِي لِيكْ؟ بَاشْ تْفْهْمْ هَادْ السُّؤَالْ بْشْكْلْ صْحِيحْ، خَاصّْكْ تْفْهْمْ فْ اللّوّْلْ هَادْ الْمُصْطَلَحَاتْ "يَسُوعْ الْمَسِيحْ،" "الشَّخْصِي" أُو "الْمُخَلِّصْ".

شْكُونْ هُوَ يَسُوعْ؟ بْزَّافْ دْيَالْ النَّاسْ غَادِي إنْعْتُو يَسُوعْ بْلِّي هُوَّ رَاجْلْ مْزْيَانْ، مُعَلِّمْ كْبِيرْ، أُولاَّ حْتَّى نّْبِي دْيَالْ اللهْ. هَادْ الأَشْيَاءْ صْحِيحَة بِالتَّأْكِيدْ عْلَى يَسُوعْ، وَلَكِنّ مَاكَاتْبْيّْنْشْ لِينَا أَشْ إكُونْ فْ الْحَقِيقَة. الْكْتَابْ الْمُقَدَّسْ كَيْقُولْ لِينَا أَنَّ يَسُوعْ هُوَّ اللهْ فْ الْجَسَدْ، اللهْ فْ صُورَةْ بَشَرِيّة (يوحنا 1: 1، 14). جَا اللهْ لْلْأَرْضْ بَاشْ إعْلّْمْنَا وْيْشْفِينَا وْيْصْحّْحْنَا وْيْغْفْرْ لِينَا أُو يْمُوتْ مْنْ أَجْلْنَا! يَسُوعْ المَسِيحْ هُوَّ اللهْ، الخَالْقْ، الرَّبّْ لِّي عْنْدُو الْحْكَامْ. وَاشْ قْبْلْتِي هَادْ يَسُوعْ؟

أَشْنَا هُوَ الْمُخَلِّصْ، عْلاَشْ حْنَا مْحْتَاجِينْ لْلْمُخَلِّصْ؟ كَيْقُولْ لِينَا الْكْتَابْ الْمُقَدّسْ أَنَّنَا كُولّْنَا خْطِينَا. كُولْنَا ارْتَكْبْنَا أَشْيَاءْ شِرِّيرَة (رُومْيَة 3: 10-18). أُو النَّتِيجَة دْيَالْ الْخَطَايَا دْيَالْنَا، أَنَّنَا كَنْسْتَحْقُّو غَضَبْ اللهْ أُو الدَّيْنُونَة دْيَالُو. الْعِقَابْ الْوَحِيدْ الِّلي هُوَ عَادِلْ عْلَى الْخَطَايَا لِّي كَانْدِيرُو ضْدّْ الإلَهْ الأَزَلِي لِّي مَمْحْدُودْشْ هُوَ العِقَابْ لِّي مَمْحْدُودْشْ (رُومْيَة 6: 23، رُؤْيَا 20: 11-15). هَادْشِّي عْلاَشْ حْنَا مْحْتَاجِينْ مُخَلِّصْ!

جَا يَسُوعْ الْمَسِيحْ لْهَادْ الأَرْضْ أُو مَاتْ فْ بْلاَصْتْنَا. كَانْ الْمُوتْ دْيَالْ الْمَسِيحْ وَاحْدْ الثَّمَنْ مَامْحْدّْدْشْ لْلْخَطَايَا دْيَالْنَا (كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 5: 21). مَاتْ الْمَسِيحْ بَاشْ إدْفْعْ ثَمَنْ الْخَطَايَا دْيَالْنَا (رُومْيَة 5: 8). يَسُوعْ دْفْعْ الثَّمَنْ بَاشْ مَا نْضّْطْرُّوا نْدْفْعُوهْ حْنَا. قِيَامَةْ يَسُوعْ بِينْ الْمْيّْتِينْ ثْبْتَاتْ لِينَا أَنَّ الْمُوتْ دْيَالُو كَانْ كَافِي بَاشْ إدْفْعْ ثَمَنْ الْخَطَايَا دْيَالْنَا. هَدْشِّي عْلاَشْ يَسُوعْ هُوَّ الْمُخَلِّصْ الْوَحِيدْ (يُوحْنَّا 14: 6، أَعْمَالْ الرُّسُلْ 4: 12)! وَاشْ كَاثِّيقْ فْ يَسُوعْ أَنَّهُ الْمُخَلِّصْ دْيَالْكْ؟

وَاشْ يَسُوعْ هُوَ الْمُخَلِّصْ دْيَالْكْ "الشَّخْصِي"؟ بْزَّافْ دْيَالْ النَّاسْ كَتْشُوفْ الْمَسِيحِيَّة عْلَى أَنَّهَا تْحْضْرْ لْلْكَنِيسَة أُو تْدِيرْ الطُّقُوسْ أُولاَّ مَادَّيرْشْ خَطَايَا مُعَيَّنَة. هَادِي مَاشِي هْيَّ الْمَسِيحِيَّة. الْمَسِيحِيَّة الْحَقِيقِيَّة هْيَّ الْعَلاَقَة الشَّخْصِيَّة مْعَ يَسُوعْ الْمَسِيحْ. أَنَّكْ تْقْبْلْ يَسُوعْ كَمُخَلِّصْ شْخْصِي كَيْعْنِي أَنَّكْ دِّيرْ إيمَانْكْ الشّخْصِي وْالثِّقَة دْيَالْكْ فِيهْ. حْتَّى وَاحْدْ مَا غَادِيشْ إنْجَا بالإيمَانْ دْيَالْ الأَخْرِينْ. مَا كَايْغْفْرْشْ لْ شِي حْدّْ بِمُجَرَّدْ أَنَّهُ كَايْدِيرْ شِي أَعْمَالْ. طْرِيقْ وْحْدَة لِّي كَايْنَة لْلْخَلاَصْ هْيَّ أَنَّكْ تْقْبْلْ شْخْصِيَّا يَسُوعْ كَمُخَلِّصْ لِيكْ، أُو تْثِيقْ فْ الْمُوتْ دْيَالُو كَثَمَنْ لْلْخَطَايَا دْيَالْكْ أُو الْقِيَامَة دْيَالُو كَاتْضْمْنْ الْحَيَاةْ الأَبَدِيَّة (يوحنا 3: 16). وَاشْ شَخْصِيَّا يَسُوعْ هُوَّ الْمُخَلِّصْ دْيَالْكْ؟

إلاَ كْنْتِي بْغِيتِي تْقْبْلْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ كَمُخَلِّصْ شَخْصِي لِيكْ، قُولْ هَادْ الْكْلاَمْ لْلَّهْ. تّْذْكّْرْ أَنَّكْ مْلِّي تْقُولْ هَاذْ الصّْلاَة أُولاَّ أَيّْ صْلاَة أُخْرَى مَا غَادِيشْ إيخْلّْصْكْ. الإيمَانْ بُّوحْدُو بْيَسُوعْ الْمَسِيحْ أُو دَاكْشِّي لِّي دَارْ كَامْلْ عْلَى الصّْلِيبْ مْنْ أَجْلْكْ يْمْكْنْ إخْلّْصْكْ مْنْ الْخَطِيَّة. هَادْ الصّْلاَة هْيَ بِبَسَاطَة وَسِيلَة بَاشْ تْعْبّْرْ لْلَّهْ عْلَى إيمَانْكْ بِيهْ أُو تْشْكْرُه عْلَى تْدْبِيرُه لْلْخَلاَصْ دْيَالْكْ. "يَا الله، عْرْفْتْ أنَّنِي خْطَأْتْ لِيكْ أُو كَانْسْتَاحْقّْ العِقَابْ. لَكِنِّي كَنْآمْنْ بأَنَّ يَسُوعْ الْمَسِيحْ خْدَا الْعِقَابْ لِّي كَانْسْتَاحْقّْ بَاشْ إغْفْرْ لِي مْنْ خِلاَلْ الإيمَان بِيهْ. كَنْتْلْقَّى الْعَطِيَّة دْيَالْكْ دْ الْمَغْفِرَة أُو دَايْرْ فِيكْ الثِّقَة مْن أَجْلْ الْخَلاَصْ. كَانْقْبْلْ يَسُوعْ أَنَّهُ هُوَ الْمُخَلِّصْ دْيَالِي الشَّخْصِي!

وَاشْ خْدِيتِي شِي قَرَارْ لْلْمَسِيحْ بْسْبَابْ دَاكْشِّي لِّي قْرِيتِي هْنَا؟ إلاَ كَانْ ايِّيهْ، كَانْتّْرْجَّاكْ تْضْغْطْ عْلَى دَاكْ الزِّرّْ الِّي الْتْحْتْ "قْبْلْتْ الْمَسِيحْ الْيُومْ."

Englishرْجْعْ لْلصّْفْحَة اللُّولَى دْيَالْ الدَّارِجَة الْمْغْرِبِيَّة

أَشْ كَايْعْنِي أَنَّكْ تْقْبْلْ يَسُوعْ كَمُخَلِّصْ شْخْصِي لِيكْ؟
© Copyright Got Questions Ministries