settings icon
share icon
سُؤَالْ:

شكون هُوَ الْمَسِيحِي؟

الجَوَابْ:


تَعْرِيفْ الْقَامُوسْ لْلْمَسِيحِي غَادِي إيكُونْ شِي حَاجَة كَتْشْبْهْ لْ "وَاحْدْ الشَّخْصْ لِّي كَيْعْلْنْ الإيمَانْ دْيَالُو بْيَسُوعْ أَنُّو الْمَسِيحْ أُو بْ الدِّينْ للِّي مْبْنِي عْلَى التَّعَالِيمْ دْيَالْ يَسُوعْ". أُو هَادِي نُقْطَةْ بِدَايَة مْزْيَانَة، بْحَالْ بْزَّافْ دْيَالْ تْعْرِيفَاتْ الْقَامُوسْ، وَلَكِنّْ مَزَالَة نَاقْصَة حِيتْ مَا كَاتْوْصْلْشْ لْلْحْدّْ لِّي إوْصّْلْ الْحَقِيقَة دْيَالْ الْكْتَابْ عْلَى أَشْ كَيْعْنِي أَنَّكْ تْكُونْ مَسِيحِي. الْكْلْمَة "دْيَالْ مَسِيحِي" كَاتّْسْتْخْدْمْ ثْلاَثَ دْ الْمْرَّاتْ فْ الْعَهْدْ الْجَدِيدْ (أعْمَالْ الرُّسُلْ 11: 26؛ 26: 28؛ بطرس الأولى 4: 16). الأَتْبَاعْ دْيَالْ يَسُوعْ كَانُو كَايْتّْسْمَّاوْ "مَسِيحِيِّينْ" فْ اللّْوّْلْ فْ أَنْطَاكْيَة (أَعْمَالْ الرُّسُلْ 11: 26). حِيتْ السُّلُوكْ دْيَالْهُمْ أُو الْخْدْمَة دْيَالْهُمْ أُو كْلاَمْهُمْ كَانْ بْحَالْ الْمَسِيحْ. الْكْلْمَة "مَسِيحِي" كَتْعْنِي حَرْفِيًّا "أَنّكْ تْكُونْ مْعَ حِزْبْ الْمَسِيحْ" أُولاَّ "اللِّي تَابْعِينْ الْمَسِيحْ".

لِسُوءْ الْحَظّْ مْلِّي دَازْتْ الْوْقْتْ، الْكْلْمَة دْيَالْ "مَسِيحِي" فْقْدَاتْ وَاحْدْ الْوْزْنْ الْكْبِيرْ مْنْ الْأَهَمِّيَّة دْيَالْهَا أُو غَالِبًا مَا كاتّْسْتْخْدْمْ لْ شِي وَاحْدْ مْتْدَيَّنْ أُولاَّ عْنْدُو قِيَمْ أَخْلاَقِيَّة عَالْيَة وَلَكِنْ إمْكْنْ إكُونْ أُولَّا مَايْكُونْشْ تَابِعْ حَقِيقِي لْيَسُوعْ الْمَسِيحْ. بْزَّافْ دْيَالْ النَّاسْ اللِّي مَا كَايْآمْنُوشْ أُو كَيْثِيقُو بْيَسُوعْ الْمَسِيحْ كَيْعْتَبْرُو رْيُوسْهُومْ مَسِيحِيِّينْ غِيرْ حِيثْ كَايْمْشِيوْ لْ الْكَنِيسَة أُولاَّ كَيْعِيشُو فْ أُمَّة "مَسِيحِيَّة". ولَكِنّْ تْمْشِي لْلْكْنِيسَة، أُولاَّ تْخْدْمْ لِّي حْظّْهُومْ قْلِيلْ مْنّْكْ، أُولاَّ تْكُونْ شِي وَاحْدْ مْزْيَانْ مَا غَادِيشْ تْوْلِّي بِهَا مَسِيحِي. تْمْشِي لْ الْكْنِيسَة مَا غَادِيشْ تْوْلِّي بِيهَا مَسِيحِي كْثْرْ مْنْ تْمْشِي لْ الْكَرَاجْ أُو تْوْلِّي طُومُوبِيلْ. تْكُونْ عُضْوْ فْ الْكَنِيسَة، أُو تْحْضْرْ الْخْدَامِي بِانْتِظَامْ، أُو تْعْطِي بَاشْ تْخْدْمْ الْكْنِيسَة مَا غَادِيشْ تْوْلِّي بِهَا مَسِيحِي.

الْكْتَابْ الْمُقَدَّسْ كَيْعْلّْمْنَا أَنَّ دَاكْشِّي لِّي مْزْيَانْ مَاغَادِيشْ نْوْلِّيوْ بِيهَا مْقْبُولِينْ عْنْدْ اللهْ. كَيْقُولْ (تِيطُّسْ 3: 5)، "نْجَّانَا مَاشِي عْلَى وْدّْ الْأَعْمَالْ الْمْزْيَانَة اللِّي دْرْنَا، وَلَكِنْ بْالرَّحْمَة دْيَالُو، وْبْالْمَعْمُودِيَّة عْطَانَا حَيَاةْ جْدِيدَة وْجَدّْدْنَا بْالرُّوحْ الْقُدُسْ." هَادْشِّي عْلاَشْ، الْمُؤْمِنْ هُوَ الْوَاحْدْ لِّي تّْوْلْدْ مْرَّة ثَانْيَة مْنْ اللهْ (يوحنا 3: 3؛ يوحنا 3: 7؛ 1 بطرس 1: 23). أُو الإيمَانْ وْالثِّقَة فْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ. كَاتْقُولْ لِينَا رِسَالَةْ (أفَسُسْ 2: 8). "حِيتْ بْالنِّعْمَة دْيَالْ اللَّهْ نْجِيتُو بْالْإِيمَانْ، وْهَادْشِّي مَاشِي مْنّْكُمْ وَلَكِنْ رَاهْ اللَّهْ نْعَمْ عْلِيكُمْ بِيهْ".

الْمَسِيحِي دْ الْمْعْقُولْ هُوَ الْوَاحْدْ اللِّي كَيْآمْنْ أُو كَيْثِيقْ فْ الشَّخْصْ أُو الْخْدْمَة دْيَالْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ، أُو مْنّْهَا الْمُوتْ دْيَالُو عْلَى الصّْلِيبْ كَثَمَنْ لْلْخَطَايَا أُو الْقِيَامَة دْيَالُو فْ الْيُومْ الثَّالْثْ. كَيْقُولْ لِينَا (يُوحَنَّا 1: 12)،" وَلَكِنْ هَادُوكْ اللِّي قْبْلُوهْ كُلّْهُمْ وْآمْنُو بِيهْ، عْطَاهُمْ السُّلْطَة بَاشْ يْوَلِّيوْ وْلَادْ اللَّهْ." الْعَلاَمَة دْيَالْ الْمُؤْمِنْ دْ الْمْعْقُولْ هْيَّ مَحَبَّةْ الآخَرِينْ أُو طَاعَة كْلْمْة اللهْ (يوحنا 2: 4، 10). الْمَسِيحِي دْ الْمْعْقُولْ هُوَ فْ الْوَاقِعْ وْلْدْ اللهْ، أُو وَاحْدْ الْجُزْءْ مْنْ عَائِلَةْ اللهْ الْحْقِيقِيَّة، أُو الْوَاحْدْ لِّي تّْعْطَاتْ لِيهْ حْيَاةْ

Englishرْجْعْ لْلصّْفْحَة اللُّولَى دْيَالْ الدَّارِجَة الْمْغْرِبِيَّة

شكون هُوَ الْمَسِيحِي؟
© Copyright Got Questions Ministries