settings icon
share icon
سُؤَالْ:

وَاشْ يَسُوعْ هُوَ اللهْ؟ وَاشْ سْبْقْ لْيَسُوعْ كَايْدَّاعِي أَنُّو هُوَ اللهْ؟

الجَوَابْ:


شِي وْحْدِينْ مْنْ هَادُوكْ لِّلي كَيْنْكْرُو أَنَّ يَسُوعْ هُوَّ اللهْ كَيْدَّاعِيوْ أَنَّ يَسُوعْ مَا قَالْشْ أَبَدًا أَنُّو هُوَ الله.ْ صْحِيحْ أَنَّ الْكْتَابْ الْمُقَدَّسْ مَا سْجّْلْشْ أَبَدًا أَنَّ يَسُوعْ قَالْ شِي كْلاًمْ بَايْنْ، "أَنَا هُوَّ الله" وَلَكِنّْ هَادْشِّي مَا كَايْعْنِيشْ أَنَّ يَسُوعْ مَا قَالْشْ أَبَدًا أَنُّو هُوَّ اللهْ.

وَاشْ يَسُوعْ هُوَ اللهْ؟ يَسُوعْ ادَّاعَى أَنُّو هُوَ اللهْ؟

خُذْ كَمِثَالْ كْلاَمْ يَسُوعْ فْ يُوحْنَّا 10: 30 "رَاهْ أَنَا وْالْآبْ وَاحْدْ". أُو مَا عْلِينَا إلاَّ نْشُوفُو رْدَّةْ فِعْلْ لِيهُودْ عْلَى مَا قَالْ بَاشْ نْعْرْفُو أَنُّو كَانْ كَايْدَّاعِي أَنُّو اللهْ. حَاوْلُوا إرْجْمُوهْ عْلَى هَادْشِّي بْ الذَّاتْ: "حِيتْ نْتَ غِيرْ بْنَادْمْ وْرْدِّيتِي رَاسْكْ إِلَاهْ!" (يوحنا 10: 33). لِيهُودْ فْهْمُو بْالضَّبْطْ دَاكْشِّي لِّي كَانْ كَايْقُولْ يَسُوعْ: الأُلُوهْيَّة. مْلِّي عْلْنْ يَسُوعْ: "رَاهْ أَنَا وْالْآبْ وَاحْدْ"، كَانْ كَايْقُولْ أَنُّو هُوَ ْوالآبْ مْنْ طْبِيعَة أُو جَوْهَرْ وَاحْدْ. (يُوحْنَّا 8: 58). هُوَّ مِثَالْ آخْرْ. عْلْنْ يَسُوعْ، "نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: رَاهْ قْبَلْ مَا يْكُونْ إِبْرَاهِيمْ، أَنَا كْنْتْ!" هادي إشارة لْ (خُرُوجْ 3: 14). مْلِّي عْلْنْ اللهْ عْلَى رَاسُو أَنُّو "أَنَا هُوَ". رْدُّو لِيهُودْ لِّي سْمْعُوا هَذَا الهضرة أُو هْزُّوا لْحْجْرْ بَاشْ إقْتْلُوهْ بْتُهْمَة التَّجْدِيفْ، كِيمَّا كَاتْآمْرْ الشَّرِيعَة دْ مُوسَى (لاَوِيِّين 24: 16).

وَاشْ يَسُوعْ هُوَ اللهْ؟ - هَادُوكْ لِّي تْبْعُوهْ قَالُو بِأَنُّو اللهْ.

يُوحَنَّا كَايْعَاوْدْ مْفْهُومْ أُلُوهِيَّةْ يَسُوعْ: "كَانَ الْكَلِمَةُ [يَسُوعْ] اللهْ" و"وْالْكْلْمَة وْلَّى بْنَادْمْ" (يُوحْنَّا 1: 1، 14). هَادْ الآيَاتْ كَتْشِيرْ بْوُضُوحْ لْ أَنَّ يَسُوعْ هُوَ اللهْ فْ الْجَسَدْ. كَيْقُولْ لِينَا (أعْمَالْ الرُّسُلْ 20: 28): "بَاشْ تْقَابْلُو كْنِيسْةْ اللَّهْ اللِّي شْرَاهَا بْالدّْمْ دْيَالُه". شْكُونْ لِّي شْرَى لْكْنِيسَة بْدْمُّو؟ المَسِيحْ يَسُوعْ. أُو هَاذْ الآيَة نِيتْ كَاتْقُولْ أَنَّ اللْه شْرَى كْنِيسْتُه بْدْمُّو. دَاكْشِّي عْلاَشْ، يَسُوعْ هُوَ اللهْ.

تُومَا التّْلْمِيذْ قَالْ عْلَى يَسُوعْ: "رْبِّي وْإِلَاهِي!" (يُوحْنَّا 20: 28). يَسُوعْ مَاكَايْصْحّْحْشْ لِيهْ. كَاتْشْجّْعْنَا )رِسَالَة تِيطُّسْ 2: 13). عْلَى نْتّْسْنَّاوْ إجِي إلَهْنْا وْ الْمُخْلِّصْ دْيَالْنَا يَسُوعْ الْمَسِيحْ (شُوفْ حْتَّى 2 بُطْرُسْ 1: 1). فْ (الْعِبْرَانِيِّينْ 1: 8)، الآبْ كَيْقُولْ عْلَى يَسُوعْ، "أَمَّا عْلَى الْوَلْدْ دْيَالُه ݣَالْ: "الْعَرْشْ دْيَالْكْ يَا اللَّهْ تَابْتْ دِيمَا وْعْلَى الدّْوَامْ. وْكَتْحْكَمْ الشَّعْبْ دْيَالْكْ بْالْعَدْلْ". أُو كَايْشِيرْ الآبْ لْ يَسُوعْ كإلاَهْ، أو هادشي كَيْعْنِي أَنَّ يَسُوعْ هُوَ اللهْ حَقًا.

فْ سِفْرْ الرُّؤْيَا، آمْرْ مَلاَكْ الرَّسُولْ يُوحْنَّا بَاشْ إعْبْدْ غِيرْ اللهْ بُّوحْدُو (رُؤْيَا 19: 10). كَايْتْلْقَّى يَسُوعْ الْعِبَادَة شْحَالْ مْنْ مْرَّة فْ الْكْتَابْ الْمُقْدَّسْ (متى 2: 11؛ 14: 33؛ 28: 9، 17؛ لُوقَا 24: 52؛ يُوحْنَّا 9: 38). مَاتَايْوْبّْخْشْ النَّاسْ إلَى عْبْدُوهْ. كُونْ مَكَانْشْ يَسُوعْ هُوَ اللهْ، كُونْ كَانْ طْلْبْ مْنْ النَّاسْ مَايْعْبْدُوهْشْ، كِيمَّا دَارْ الْمَلاَكْ فْ سِفْرْ الرُّؤْيَا. بْالإضَافَة أَنُّو كَايْنِينْ بْزَّافْ دْيَالْ النُّصُوصْ الكِتَابْيَّة كَايْتْغَاوْتُو عْلَى أَنَّ يَسُوعْ هُوَ اللهْ.

وَاشْ يَسُوعْ هُوَ اللهْ؟- السَّبَبْ أَنَّ يَسُوعْ خَاصّْ إيكُونْ هُوَ اللهْ.

السَّبَبْ الْمُهِمّ بْزَّافْ بِأَنَّ يَسُوعْ هُوَ اللهْ هُوَّ أَنَّهُ كُونْ مَكَانْشْ اللهْ، كُونْ مَكَانْتْ مُوتُو كَافْيَة بَاشْ تْدْفْعْ ثَمَنْ دْنُوبْ الْعَالَمْ (يُوحْنَّا اللُّوْلَى 2: 2). بْنَادْمْ الْمْخْلُوقْ، الِّلي كَانْ مْنْ الْمُمْكِنْ أَنُّو يْكُونْ عْلِيهْ يَسُوعْ كُونْ مَكَانْشْ اللهْ، مَايْقْدْرْشْ إيدْفْعْ الْعُقُوبَة لِّي مَاعْنْدْهَاشْ حْدّْ للِّي مْطْلُوبَة لْلْخَطِيَّة ضْدّْ اللهْ للِّي مَامْحْدُودْشْ. اللهْ بُّوحْدُو يْقْدْرْ إيدْفْعْ بْحَالْ هَادْ الْعُقُوبَة للِّي مَاعْنْدْهَا حْدّْ. اللهْ بُّوحْدُو هُوَّ اللِّي يْقْدْرْ يْهْزّْ دْنُوبْ دْ لْعَالَمْ (كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 5: 21) ، وِيمُوتْ وٍينُوضْ، لِّي يْثْبْتْ الإنْتِصَارْ دْيَالُو عْلَى الْخَطِيَّة وْالْمُوتْ.

وَاشْ يَسُوعْ هُوَ اللهْ؟- نَعَمْ. عْلْنْ يَسُوعْ نَفْسُهُ أَنُّو اللهْ. الأَتْبَاعْ دْيَالُو قَالُو بِأَنُّو هُوَ اللهْ. بَاشْ نْشْدُّو الْخَلاَصْ مَاغَادِيشْ إنْجْحْ مْنْ غِيرْ إلَى كَانْ يَسُوعْ هُوَ اللهْ. يَسُوعْ هُوَ اللهْ الْمْتْجْسّْدْ، الأَلِفْ وْاليَاءْ الأَبَدِي (رُؤْيَا 1: 8؛ 22: 13)، وْاللهْ هُوَ الْمُخَلِّصْ دْيَالْنَا (بُطْرُسْ الثَّانْيَة 1: 1).

Englishرْجْعْ لْلصّْفْحَة اللُّولَى دْيَالْ الدَّارِجَة الْمْغْرِبِيَّة

وَاشْ يَسُوعْ هُوَ اللهْ؟ وَاشْ سْبْقْ لْيَسُوعْ كَايْدَّاعِي أَنُّو هُوَ اللهْ؟
© Copyright Got Questions Ministries