Spørgsmål om frelse


Hvad er frelse? Hvordan lyder den kristne doktrin om frelse?

Hvad er frelsesplanen/ frelsesvejen?

Frelses man ved tro alene, eller ved tro plus gerninger?

Kan en kristen miste sin frelse?

En gang frelst, altid frelst?

Er evig sikker bibelsk?

Hvordan blev mennesker frelst før Jesus døde for vores synder?

Hvad vil der ske med dem, der aldrig har hørt om Jesus før?

Hvordan fungerer Guds suverænitet og menneskets frie vilje sammen i frelsen?

Hvad er erstatningssonoffer?

Hvordan kan jeg vide mig sikker på min frelse?

Giver evig sikkerhed en undskyldning til at synde?

Hvad sker der med babyer og små børn når de dør? Hvor i bibelen kan jeg læse om en ansvarlighedsalder?

Hvorfor krævede Gud, at dyr skulle ofres dyr i det gamle testamente?

Hvis vores frelse er evigt sikret, hvorfor advarer bibelen så så stærkt mod frafald?

Skal kristne fortsætte med at bede om tilgivelse for deres synder?

Er dåben nødvendig for at blive frelst? Hvad er genfødsel ved dåben?

Hvad er retfærdiggørelse?

Hvad er kristen forligelse? Hvorfor har vi behov for at blive forliget med Gud?

Hvad er betydningen af kristen forløsning?

Hvad er omvendelse, og er det nødvendigt for at blive frelst?

Hvorfor er Jesu Kristi genopstandelse så vigtig?


Spørgsmål om frelse