settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvordan blev mennesker frelst før Jesus døde for vores synder?

Svar


Siden syndefaldet har fundamentet for menneskets frelse altid været Kristi død. Ingen ville have været frelst, hverken før eller efter korset, uden den unikke, verdenshistoriske begivenhed. Kristi død var betaling for de såvel de gammeltestamentlige helliges tidligere synder, som de nytestamentlige helliges fremtidige synder.

Kravet for at blive frelst, har altid været tro. Og det, vores tro er baseret på for at få frelse, har altid været Gud. Salmisten skrev om dette, ”Lykkelig hver den, der søger tilflugt hos ham” (Salme 2:12). Og i 1. Mosebog 15:6 står der om Abraham, at han troede Gud, og at dette var nok til, at Gud regnede ham for retfærdig pga. denne tro (se også Romerne 4:3-8). Det offersystem vi læser om i det gamle testamente, tog ikke et menneskes synd bort, hvilket Hebræerne 10:1-10 klart fortæller os. Men det pegede derimod mod fremtiden, til den dag, hvor Guds egen Søn ville udgyde sit blod for den syndige menneskerace.

Det, der er ændret igennem tiderne, er indholdet af et menneskes tro. Guds krav ift. hvad vi må tro, er baseret på den mængde af åbenbaring som han har givet menneskeheden indtil denne dag. Dette kaldes for progressiv åbenbaring. Adam troede på det løfte, Gud gav i 1. Mosebog 3:15, om at kvindens sæd ville besejre Satan. Adam troede ham, ville illustreres ved det navn han gav Eva (v. 20), og Herren synes straks at have accepteret dette, ved at give dem skindklæder (v. 21). På det tidspunkt var det alt Adam vidste, men han troede det.

Abraham troede på Gud, ved at tro på de løfter og den nye åbenbaring, han blev givet i 1. Mosebog 12 og 15. Før Moses var intet af skriften (bibelen) nedskrevet, men menneskeheden var ansvarlig for hvad Gud havde åbenbaret dem. Igennem hele det gamle testamente kom troende til frelse, fordi de troede på, at Gud en dag ville tage sig af deres problem med synd. I dag ser vi tilbage, og tror på, at han allerede har fjernet vores synder på korset (Johannes 3:16; Hebræerne 9:28).

Hvad så med troende på Jesu tid, før korset og opstandelsen? Hvad troede de på? Forstod de fuldt ud, at Jesus skulle dø for deres synders skyld på korset? På et sent tidspunkt i sin tjeneste, sker det følgende i Matthæus 16:21: ”Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag.” Hvordan reagerede disciplene på denne besked? ”Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: ”Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!”” (Matthæus 16:22). Peter og disciplene kendte ikke den fulde sandhed, men blev stadig frelst fordi de troede på, at Gud ville tage sig af deres problem med synd. De vidste ikke præcist hvordan det skulle ske, på samme måde som Adam, Abraham, Moses eller David ikke vidste det, men de troede på Gud.

I dag har vi mere åbenbaring end de mennesker, der levede før Kristi opstandelse; vi kan se hele billedet. ”Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden” (Hebræerne 1:1-2). Vores frelse er stadig baseret på Jesu død, vores tro er stadig kravet for at blive frelst, og det, vores tro er baseret på for at opnå frelse, er stadig Gud. I dag består indholdet af vores tro af, at Jesus Kristus døde for vores synder, at han blev begravet og derefter opstod fra de døde på den tredje dag (1. Korinther 15:3-4).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvordan blev mennesker frelst før Jesus døde for vores synder?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries