settings icon
share icon
Spørgsmål

Kan en kristen miste sin frelse?

Svar


Før vi besvarer dette spørgsmål, må vi først definere, hvad begrebet "kristen" betyder. En "kristen" er ikke en person, som bare har sagt en bøn, har rakt hånden op i kirken, eller er blevet opfostret i en kristen familie. Selvom hver af disse ting kan være en del af den kristnes oplevelse, så er det ikke det, som "skaber" en kristen. En kristen er en person, som i tro modtog og fuldt ud satte sin lid til Jesus Kristus som sin eneste frelser (Johannes 3:16; ApG 16:31; Efeserne 2:8-9).

Så med denne definition i tankerne, må vi så spørge os selv, om en kristen kan miste sin frelse? Den måske bedste måde at besvare et så utroligt vigtigt spørgsmål på, er ved at undersøge, hvad bibelen siger om det øjeblik, vi bliver frelst, og at se nærmere på, hvad det i så fald vil betyde at miste frelsen. Her følger et par eksempler:

En kristen er en ny skabning. "Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!" (2. Korinther 5:17). Dette vers taler om, at en person bliver til en helt ny skabning, fordi vedkommende er "i Kristus." Hvis en kristen skulle kunne miste sin frelse, måtte den nye skabning blive annulleret og omgjort.

En kristen er forløst. "I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde" (1. Peter 1:18-19). Ordet "forløst" henviser til, at der er sket et køb, og at en pris er blevet betalt. Hvis en kristen skulle kunne miste sin frelse, måtte Gud selv aflevere det tilbage, som han har købt med Kristi dyrebare blod.

En kristen er retfærdiggjort. "Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus" (Romerne 5:1). At "retfærdiggøre" betyder at "erklære retfærdig." Alle som har modtaget Jesus Kristus som frelser bliver "erklæret retfærdige" af Gud. Hvis en kristen skulle kunne miste sin frelse, måtte Gud bryde sit løfte, og "ikke-erklære" det, som han tidligere havde erklæret.

En kristen har løftet om det evige liv. "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv" (Johannes 3:16). Det evige liv er løftet om en evighed (for evigt og altid) i himlen med Gud. Gud giver os dette løfte, "tro, og du vil få det evige liv." Hvis en kristen skulle kunne miste frelsen, måtte det evige liv blive taget bort fra ham. Hvis en kristen bliver lovet evigt liv, hvordan kan Gud så bryde dette løfte, ved at tage det evige liv væk igen?

En kristen får herliggørelse garanteret. "Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort" (Romerne 8:30). Som vi lærte i Romerbrevet 5:1, så bliver man retfærdiggjort i det øjeblik, man bliver frelst. Ifølge Romerbrevet 8:30, så garanterer Gud herliggørelse til alle dem, som han retfærdiggør. Herliggørelse henviser til, at den kristne modtager et perfekt opstandelseslegeme i himlen. Hvis en kristen kan miste sin frelse, så tager Romerbrevet 8:30 fejl, for Gud kunne ikke garantere, at alle dem, som han har forudbestemt, kaldet, og gjort retfærdige, også skulle herliggøres.

Der kunne gives mange andre eksempler på ting, der sker, i det øjeblik man bliver frelst. Men selv disse få eksempler gør det fuldstændigt klart for os, at kristne ikke kan miste deres frelse. Det meste, hvis ikke alt, af det bibelen siger, sker med os når vi modtager Jesus Kristus som frelser, ville blive ugyldiggjort, hvis man kunne miste frelsen. Frelsen kan ikke gøres om. En kristen kan ikke blive gjort ikke-ny. Man kan ikke gøre forløsningen om. Det evige liv kan ikke mistes, og stadigvæk blive regnet for at være evigt. Hvis en kristen kan miste sin frelse, måtte Gud svigte sit Ord og ændre mening – to ting Skriften fortæller os, at Gud aldrig gør.

De mest gentagne indvendinger imod troen på, at en kristen ikke kan miste sin frelse, er 1) Hvad med dem, som er kristne, og vælger at leve et fortsat immoralsk liv? 2) Hvad med dem som er kristne, men vælger at forkaste troen og fornægte Kristus? Problemet med disse to indvendinger er udtrykket "som er kristne." Bibelen slår fast, at en sand kristen ikke vil vælge at leve et fortsat immoralsk liv (1. Johannes 3:6). Og bibelen erklærer, at enhver som vælger at forlade troen, viser at han ikke var en kristen til at begynde med (1. Johannes 2:19). Derfor holder ingen af disse to indvendinger stik. Kristne lever ikke et fortsat immoralsk liv, og de forkaster heller ikke troen, og fornægter ikke Kristus. Sådanne handlinger beviser, at de ikke var forløste til at begynde med.

Nej, en kristen kan ikke miste sin frelse. Intet kan skille en kristen fra Guds kærlighed (Romerne 8:38-39). Intet kan rive en kristen ud af Guds hænder (Johannes 10:28-29). Gud er både villig og har evnen til garantere og bevare den frelse, han har givet os. I Judasbrevet 24-25 står der, "Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen."

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Kan en kristen miste sin frelse?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries