settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er frelse? Hvordan lyder den kristne doktrin om frelse?

Svar


Frelse er, at man bliver udfriet fra fare og lidelse. At frelse er at befri eller beskytte. Ordet bærer i sig ideen om sejr, helbred, eller at blive bevaret. Nogle gange bruger bibelen ordene frelst eller frelse til at tale om en tidsbegrænset, fysisk befrielse, såsom da Paulus blev udfriet fra fænglet (Fillipperne 1:19).

Oftere har ordet "frelse" at gøre med en evig, åndelig befrielse. Da Paulus fortalte den fillippiske fængselsbetjent, hvad han måtte gøre for at blive frelst, talte han om betjentens evige skæbne (ApG 16:30-31). Jesus satte lighedstegn mellem at blive frelst, og at komme ind i Guds rige (Matthæus 19:24-25).

Hvad frelses vi fra? I den kristne doktrin om frelse, bliver vi frelst fra "vreden," hvilket betyder Guds dom over synden (Romerne 5:9; 1. Thessaloniker 5:9). Vores synd har adskilt os fra Gud, og konsekvensen for synd er død (Romerne 6:23). Bibelsk frelse handler om at blive udfriet fra syndens konsekvenser, og derfor handler den også om, at synden bliver fjernet.

Hvem frelser? Det er kun Gud, som kan fjerne synden og fri os fra syndens straf (2. Timotheus 1:9; Titus 3:5).

Hvordan frelser Gud? I den kristne doktrin om frelse, har Gud reddet os gennem Kristus (Johannes 3:17). Mere specifikt, så var det Jesu død på korset, og den efterfølgende genopstandelse, som bragte frelsen til os (Romerne 5:10; Efeserne 1:7). Skriften fortæller klart, at frelsen er Guds nåderige, ufortjente gave til os (Efeserne 2:5, 8) som kun kan fås gennem tro på Jesus Kristus (ApG 4:12).

Hvordan modtager vi frelsen? Vi bliver frelst ved tro. Vi må først høre evangeliet – det glade budskab om Jesu død og opstandelse (Efeserne 1:13). Så må vi tro – altså fuldt ud sætte vores lid til Herren Jesus (Romerne 1:16). Dette betyder også, at vi må omvende os, altså ændre vores indstilling om synd og Kristus (ApG 3:19), og påkalde Herrens navn (Romerne 10:9-10, 13).

En definition på den kristne doktrin om frelse, kunne være, "Den befrielse fra evig straf for synd, som fås ved Guds nåde, og gives til dem som accepterer Guds betingelser om at omvende sig og tro på Herren Jesus." Man kan kun blive frelst ved troen på Jesus Kristus alene (Johannes 14:6; ApG 4:12) og den afhænger udelukkende af, at det er Gud som forsøger, giver vished, og skaber sikkerhed i ens liv.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er frelse? Hvordan lyder den kristne doktrin om frelse?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries