settings icon
share icon
Spørgsmål

Er dåben nødvendig for at blive frelst? Hvad er genfødsel ved dåben?

Svar


Genfødsel ved dåben er en tro på, at man må blive døbt for at blive frelst. Det er vores påstand, at dåben er et vigtigt lydighedsskridt for den kristne, men vi afviser på det kraftigste at frelsen kræver at man bliver døbt. Vi tror stærkt på, at enhver kristen bør lade sig døbe i vand med fuld neddykkelse. Dåben er et billede på, at den kristne identificerer sig med Kristi død, begravelse og opstandelse. I Romerne 6:3-4 læser vi, "Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv." Når man lader sig neddykke i vand, er denne handling et billede på at dø og blive begravet med Kristus. Når man stiger op ad vandet igen, er det et billede på Kristi opstandelse.

Hvis man kræver andet end tro på Jesus Kristus for at blive frelst, så er denne frelse en blanding af tro og gerninger. Hvis man tilføjer noget som helst til evangeliet, er det samme som at sige, at Jesu død på korset ikke var nok til at købe vores frelse. Hvis vi siger at vi må blive døbt for at blive frelst, så siger vi også at vi må tilføje vores egne gode gerninger og lydighed til Kristi død, for at denne er nok til at blive frelst ved. Det er Jesus alene som døde for vores synder (Romerne 5:8; 2. Korinther 5:21). Jesu betaling for vores synder tilregnes til vores "konto" ved tro alene (Johannes 3:16; ApG 16:31; Efeserne 2:8-9). Derfor er dåben et vigtig skridt man tager i lydighed når man er blevet frelst, men den kan ikke være et krav for at blive frelst.

Ja, der er nogle vers i bibelen som synes at pege på, at dåben er nødvendig for at blive frelst. Men da bibelen er så klar i mælet, og fortæller os at frelsen bliver modtaget ved tro alene (Johannes 3:16; Efeserne 2:8-9; Titus 3:5), så må der findes en anden måde at tolke disse vers på. Skriften modsiger aldrig Skriften. På bibelens tid blev en person, som skiftede fra én til en anden religion, ofte døbt for at signalere omvendelse. Dåben var en handling, som man gjorde for at vise sin beslutning offentligt. Hvis man nægtede at blive døbt, så viste man, at man ikke virkelig troede. Så i apostlenes og de første disciples tanker, var det fuldstændigt utænkeligt at en troende ikke blev døbt. Hvis en person hævdede at tro på Kristus, men samtidigt var bange for at erklære denne tro offentligt, så var det et tegn på at han ikke virkeligt troede.

Hvis dåben er nødvendig for at blive frelst, hvorfor sagde Paulus så, "Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer undtagen Krispus og Gajus" (1. Korinther 1:14)? Hvorfor valgte han at sige, "For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale" (1. Korinther 1:17). Vi er enige i, at Paulus i dette skriftsted taler imod splittelser som plagede menigheden i Korinth. Men hvordan kunne han vælge at sige, "jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer..," eller, "For Kristus sendte mig ikke for at døbe…," hvis det var nødvendigt at blive døbt, for at blive frelst? Hvis dåben er nødvendig for at blive frelst, så sagde Paulus jo bogstaveligt talt, "Jeg takker Gud for, at i ikke blev frelst…," eller, "for Kristus sendte mig ikke for at frelse…" Det ville være en helt vanvittig ting for Paulus at sige. Da Paulus desuden giver et detaljeret oprids af, hvad han anser evangeliet for at være (1. Korinther 15:1-8), hvorfor undlader han så at nævne dåben? Hvis frelsen kræver at man bliver døbt, hvordan kan en fremlæggelse af, hvad evangeliet egentligt er, så mangle at nævne dåben?

Genfødsel ved dåben er ikke et bibelsk koncept. Dåben frelser ikke fra synd, men fra en dårlig samvittighed. I 1. Petersbrev 3:21 underviste Peter meget klart i, at dåben ikke var en ceremoniel handling som rensede snavset af legemet, men et løfte om en god samvittighedspagt overfor Gud. Dåben er et symbol på det, som allerede er sket i hjertet og livet på en person, som har sat sin lid til Kristus som sin frelser (Romerne 6:3-5; Galaterne 3:27; Kolossenserne 2:12). Dåben er et vigtigt lydighedsskridt, som enhver kristen bør tage. Dåben kan ikke være et krav for at blive frelst. Hvis man påstår det, er det et angreb på, at Jesu Kristi død og opstandelse var en tilstrækkelig betaling.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Er dåben nødvendig for at blive frelst? Hvad er genfødsel ved dåben?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries